Prezydenci Kielc 1919-1950

30,00

Paweł Wolańczyk

PREZYDENCI KIELC

1919-1950

Kielce 2018

Wydawca:

***

Format: B5 (168 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, matowa, częściowo lakierowana

Objętość: 407 stron

ISBN 978-83-63477-13-4

***

Opis

PREZYDENCI KIELC

1919-1950

Autor: Paweł Wolańczyk

Kielce 2019

###

Łacińskie słowo praesidens oznacza – „ten kto stoi na czele”. Możliwości działania sprawujących ten urząd zmieniały się na przestrzeni lat, można jednak oczekiwać, że powinny być to postacie dominujące. Nic zatem dziwnego, że przedstawienie ich sylwetek oraz dorobku jest kuszącym wyzwaniem dla badacza.  (…)

dr Paweł Wolańczyk

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Stabilizacja czy stagnacja?
 2. Konflikty
 3. Piłsudczycy u władzy
 4. Siła Partii
 • Zakończenie
 • Aneks 1 – Noty biograficzne kandydatów na stanowisko Prezydenta Kielc w lipcu 1929 r.
 • Aneks 2 – Zalecenia wydane przez wojewodę Władysława Dziadosza dla Prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego, 14 września 1936 r.
 • Aneks 3 – Zalecenia wydane przez wojewodę Władysława Dziadosza dla Prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego, 14 marca 1938 r.
 • Aneks 4 – Zestawienie Prezydentów Kielc 1919-1950
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Indeks osobowy
 • Indeks miejscowości
 • Kielce Mayors 1919-1950 (Summary)

###

Zespół redakcyjny wydawnictw Muzeum Historii Kielc:

 • Jan Główka
 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Myśliński

Recenzenci:

 • dr hab. Przemysław Waingertner, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Janusz Wojtycza, prof. Krakowskiej Akademii im. Jana Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Redakcja:

 • Krzysztof Myśliński

Korekta:

 • Ewa Jastrzębska

Projekt okładki, skład:

 • Daria Maroń-Ptak

Tłumaczenie:

 • Hanna Mijas

Wydawca:

 • Muzeum Historii Kielc, Świętego Leonarda 4, 25-303 Kielce, www.mhki.kielce.eu. e-mail: poczta@mhki.kielce.eu

###