Problemy zagospodarowania małych złóż surowców mineralnych

2,50

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA

MAŁYCH ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH

Redakcja naukowa: Andrzej Szlagowski

Kielce 1992

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Polski Klub Ekologiczny

Zarząd Okręgi Świętokrzyskiego w Kielcach

****

Format: A5 (145 x 205)

Oprawa: miękka, forma zeszytu

Objętość: 38 stron

****

Opis

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA

MAŁYCH ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH

Redakcja naukowa: Andrzej Szlagowski

Kielce 1992

####

Materiały z sesji naukowej przeprowadzonej w dniu 6 października 1992 r. w Kielcach

zawierają oryginalne teksty opracowane przez autorów referatów

####

(…) W ostatnich latach, w związku ze zmniejszeniem produkcji materiałów budowlanych oraz modernizacją i uzupełnieniem instalacji ochronnych, stwierdza się zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery (PIOS). Tym niemniej w dalszym ciągu istnieje wiele zagrożeń środowiska, a także powstają nowe źródła zanieczyszczeń. (…)

dr inż. Andrzej Szlagowski

####

SPIS TREŚCI:

  • Przedmowa – Andrzej Szlagowski
  1. Zbigniew Rubinowski – Uwarunkowania sozologiczne eksploatacji złóż kopalin w rejonie Gór Świętokrzyskich
  2. Stanisław Baran – Komu złoże. Zmiany w prawie geologicznym i górniczym
  3. Władysław Doroz, Dorota Giełżecka, Józef Szajn – Stopień wykorzystania kopalin na terenie województwa kieleckiego
  4. Tadeusz Mierzwa – Problematyka eksploatacji małych złóż surowców skalnych w Kielecczyźnie
  5. Tymoteusz Wróblewski – Problemy eksploatacji na terenach lasów Gór Świętokrzyskich
  6. Jan Prażak – Problem ochrony wód podziemnych przy eksploatacji małych złóż surowców skalnych

####

Opracowanie redakcyjne i korekta

  • Zenon Szczerba

Druk

  • WUS. Oddział Poligraficzny w Kielcach

Nakład

  • 100 egz.

####