Rocznik Świętokrzyski nr 19

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 19

SOZOLOGIA I GEOGRAFIA FIZYCZNA

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1992

***

Wydawcy:

&

***

Format: B5 (165 x 242)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 165 stron

ISBN 83-900145-4-8

ISSN 0485-3261

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 19

SOZOLOGIA I GEOGRAFIA FIZYCZNA

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1992

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki w Warszawie
 • Zakładów Cementowo-Wapienniczych “Nowiny” w Sitkówce
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zakładu Usług Technicznych “STOMM” w Kielcach

###

Niniejszy tom “Rocznika Świętokrzyskiego” poświęcony jest sozologii sensu lato i geografii fizycznej regionu świętokrzyskiego. Przedstawione zostały w nim wyniki ankietowych badań poglądów uczniów szkół podstawowych na temat zagrożenia środowiska, projekt możliwości utylizacji różnego rodzaju odpadów w procesie produkcji cementu (oby ten kontrowersyjny problem znalazł właściwe rozwiązanie). Zaprezentowano też negatywne skutki niedoboru jodu u dzieci, wynikające przede wszystkim z braku tego pierwiastka w wodzie i glebie. Tę grupę prac zamyka publikacja o zagrożeniu gruntów powierzchniowych erozją wodną. (…)

prof. dr hab. Jerzy L. Olszewski

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redaktora – Jerzy L. Olszewski
 1. Bożena Wójtowicz – Świadomość ekologiczna uczniów szkół podstawowych o miejscu swego zamieszkania i regionie
 2. Kazimierz Gołaszewski, Mieczysław Poniewski – Możliwości wykorzystania Zakładów Cementowo-Wapienniczych “Nowiny” dla potrzeb utylizacji odpadów
 3. Mieczysław Szalecki – Wole jako skutek niedoboru jodu u dzieci w województwie kieleckim
 4. Marek Jóźwiak – Zagrożenie gruntów erozją wodną powierzchniową w Sieradowickim Parku Krajobrazowym
 5. Alojzy Kowalkowski, Zygmunt Brogowski, Józef Kocoń – Pokrywy stokowe i typy gleb w masywie Łysogór w Górach Świętokrzyskich
 6. Alojzy Kowalkowski, Anna Świercz – Skały macierzyste gleb litogenicznych i autogenicznych Góry Malik w Paśmie Bolechowickim w Górach Świętokrzyskich
 7. Bolesław J. Kowalski – Litofacjalne zróżnicowanie aluwialnego wypełnienia dna doliny Lubrzanki w holocenie
 8. Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa – Reżim odpływu w dorzeczu Nidy
 9. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Krzysztof Zimny – Usłonecznienie w Łysogórach
 10. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Paweł Krzak – Ostrość termiczna zim na Świętym Krzyżu
 11. Jerzy L. Olszewski – Indywidualizm klimatyczny Gór Świętokrzyskich

***