Rocznik Świętokrzyski nr 21

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 21

(TOM HUMANISTYCZNY)

Redakcja naukowa: Wiesław Caban, Jan Pacławski

Kielce 1994

Wydawcy:

POLSKA AKADEMIA NAUK

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Format: B5 (171 x 244)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 175 stron

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 21

Redakcja naukowa: Wiesław Caban, Jan Pacławski

Kielce 1994

„Na zawartość niniejszego tomu składają się artykuły i rozprawy historyczne i polonistyczne. Większość z nich podejmuje problematykę szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego, czyli ziem leżących w dorzeczu Wisły i Pilicy. Od 1995 r. >>Rocznik Świętokrzyski<< ukazywać się będzie w dwóch seriach: A – Nauki Humanistyczne i B – Nauki Przyrodnicze. Powstaną w ten sposób nowe możliwości dla prezentowania wyników badawczych systematycznie rozwijającego się środowiska naukowego Kielc”

prof. dr hab. Wiesław Caban

prof. dr hab. Jan Pacławski

ZAWARTOŚĆ:

 1. Henryk Suchojad – Polityka sejmików małopolskich i wielkopolskich wobec miast w drugiej połowie XVII w. (1669-1699)
 2. Elżbieta Orzechowska – Duchowni sandomierscy na syberyjskim wygnaniu za udział w powstaniu styczniowym
 3. Barbara Szabat – Walka o lasy w okresie rewolucji 1905-1907 roku w Królestwie Polskim – przyczynek do kształtowania świadomości mas chłopskich
 4. Marek Przeniosło – Stosunek polskich partii centrowych i prawicowych do KPRP w pierwszych latach II Rzeczypospolitej
 5. Józef Ławnik – Utworzenie i stan organizacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy 1926-1931 w województwie kieleckim
 6. Maria Garbaczowa – Franciszek Leśniewski i jego łacińskie poezje
 7. Marek Ruszkowski – Udział zdań pojedynczych nierozwiniętych i ich funkcja stylistyczna w wybranych utworach prozy polskiej XIX i XX wieku
 8. Maria Garbaczowa, Piotr Rosiński – Saavedra w Sulejowie
 9. Piotr Pietrych – Myśli prawdziwej Polki albo Pożoga i jej czytelnicy
 10. Iwona Mityk – Wojna w groteskowych opowiadaniach Jerzego Andrzejewskiego
 11. Zdzisław Szeląg – Literatura i badania literackie polskiego romantyzmu w nielegalnych wydawnictwach z lat 1980-1989