Rocznik Świętokrzyski nr 4

1,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 4

TOM IV • 1974 ROK

Redakcja naukowa: Mieczysław Markowski

Lublin 1975

***

Wydawcy:

&

WYDAWNICTWO LUBELSKIE

***

Format: B5 (168 x 236)

Oprawa: twarda, szyta, pleciona

Objętość: 156 stron

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 4

Redakcja naukowa: Mieczysław Markowski

Lublin 1975

###

Wydano przy pomocy finansowej

Wydziału Kultury i Sztuki

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

###

Kolejny tom „Rocznika Świętokrzyskiego” poświęcony jest działalności Komunistycznej Partii Polski na obszarze dzisiejszego województwa kieleckiego. Przybliża on tradycje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nadaje im realny kształt, ukazuje bojowników o nowe dokonania i przeobrażenia społeczne. (…)

prof. dr hab. Mieczysław Markowski

SPIS TREŚCI:

  • Przedmowa – Mieczysław Markowski
  1. Jan Naumiuk – Niektóre aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej na Kielecczyźnie w latach 1918-1939
  2. Aleksandra Tymieniecka – Działalność Komunistycznej Partii Polski w okręgu kielecko-radomskim
  3. Jan Naumiuk – Z działalności Komunistycznej Partii Polski w Radomiu
  4. Marian Tamioła – Dzieje ostrowieckiej dzielnicy KPP
  5. Zygmunt Małecki – Niektóre problemy z działalności KPP w powiecie koneckim
  6. Jerzy Kilian – Źródła do dziejów KPP
  7. Henryk Kowalczyk – Źródła do dziejów Komunistycznej Partii Polski w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach

***