Rocznik Świętokrzyski nr 6

1,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 6

PRACE HUMANISTYCZNE

Redakcja naukowa: Zenon Guldon

Warszawa – Kraków 1978

###

Wydawcy:

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

***

Format: B5 (170 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 289 stron

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 6

Redakcja naukowa: Zenon Guldon

Warszawa – Kraków 1978

###

SPIS TREŚCI:

  1. Zenon Guldon – Przedmowa
  2. Zenon Guldon – Eksport żelaza świętokrzyskiego na Litwę i Białoruś na przełomie XVI i XVII wieku
  3. Jadwiga Muszyńska – Produkcja zbożowa folwarków starostwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku
  4. Feliks Kiryk – Dzieje Łagowa w okresie przedrozbiorowym
  5. Wiesław Caban – Szkolnictwo elementarne w województwie sandomierskim w okresie działania ustawy szkolnej z 1833 roku
  6. Zygmunt Małecki – Zajęcia dodatkowe chłopów w guberni radomskiej w połowie XIX wieku
  7. Barbara Szabat – Problematyka oświaty elementarnej w czasopiśmiennictwie kieleckim w latach 1870-1914
  8. Józef Grzywna – Udział chłopstwa w rozbudowie sieci szkolnictwa elementarnego na Kielecczyźnie w latach 1914-1918
  9. Mieczysław B. Markowski – Zatrudnienie i płace w Państwowych Wytwórniach Uzbrojenia w latach 1927-1939
  10. Regina Renz – Stan liczebny, rozmieszczenie i struktura rzemiosła województwa kieleckiego w latach 1929-1935
  11. Marta Meducka – Problemy regionalizmu na łamach “Radostowej”
  12. Mieczysław Adamczyk -Propaganda hitlerowska w dystrykcie radomskim
  13. Helena Wolny – Twórczość folklorystyczna z okresu okupacji hitlerowskiej na Kielecczyźnie
  14. Stanisław Meducki – Kopalnictwo rud żelaza na terenie Kielecczyzny w latach okupacji hitlerowskiej
  15. Czesław Szczepańczyk – Gospodarcze i społeczne przemiany wsi w Polsce Ludowej
  16. Jan Pacławski – Krajobraz w powieściach Józefa Mortona