Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 23

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 23

Redakcja naukowa: Andrzej Bogaj, Andrzej Jopkiewicz

Kielce 1996

Wydawcy:

&

***

Format: B5 (168 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 128 stron

ISSN 0485-3261

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 23

METODOLOGICZNE I BADAWCZE

PROBLEMY NAUK PEDAGOGICZNYCH

Redakcja naukowa: Andrzej Bogaj, Andrzej Jopkiewicz

Kielce 1996

###

Dwa ogólnopolskie zjazdy pedagogiczne, a także konferencja naukowa, zorganizowana w Kielcach, pt. „Edukacja i rozwój: jaka szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie?”, które odbyły się na przestrzeni ostatnich kilku lat, dowiodły, że kryzys współczesnej szkoły jest między innymi spowodowany kryzysem samej pedagogiki i innych nauk o edukacji. Świadczy o tym choćby powrót do pytań podstawowych, a więc o jej poznawczy i metodologiczny status, czyli jej tożsamość i miejsce wśród innych nauk humanistycznych.  (…)

prof. dr hab. Andrzej Bogaj

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Andrzej Bogaj, Andrzej Jopkiewicz
 1. Andrzej Bogaj – Racjonalność współczesnej metodologii badań edukacyjnych
 2. Monika Kardaczyńska – Teoretyczno-praktyczne dylematy współczesnej pedagogiki
 3. Edward Erazmus – Ograniczenia i zasięg teorii pedagogicznych
 4. Teresa Giza – Hermeneutyka – podstawowe założenia i zastosowania w pedagogice
 5. Wanda Dróżka – Postmodernizm a edukacja – przyczynek do dyskusji
 6. Małgorzata Bogaj – Możliwości i ograniczenia poznawcze badań nad funkcjonowaniem współczesnej szkoły
 7. Stanisław Majewski – Metodologiczne i badawcze problemy najnowszej historii wychowania
 8. Tadeusz Dyrda – Pedagogika dorosłych czy andragogika? (Spór o sens metodologiczny)
 9. Andrzej Jopkiewicz – Zagadnienie normy w badaniach nad procesem starzenia się
 10. Barbara Walasek – Przetwarzanie wyników badań w pedagogice empirycznej (pewne aspekty kodyfikacji zmiennych w procesie komputerowego przetwarzania danych empirycznych)

###