Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 27

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 27

Redakcja naukowa: Barbara Szabat

Kielce 2002

Wydawca:

 

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 152 strony

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 27

Redakcja naukowa: Barbara Szabat

Kielce 2002

 

„Kolejny, 27 tom >>Rocznika Świętokrzyskiego<< zawiera artykuły historyczne poświęcone dziejom regionu świętokrzyskiego, czyli ziemiom leżącym między Wisłą a Pilicą. Dotyczą one w przeważającej mierze zagadnień historycznych XIX i XX wieku na wspomnianym obszarze. Wyjątek stanowią artykuły poświęcone kasztelanom żarnowskim oraz osadnictwu holenderskiemu, choć praca traktująca o dziewiętnastowiecznych badaniach archeologicznych w sposób oczywisty sięga także w daleką przeszłość. (…)”

prof. dr hab. Barbara Szabat

 

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji

ARTYKUŁY

 1. Szymon Kazusek – Kasztelanowie żarnowscy w XVII wieku. Analiza porównawcza kasztelanów żarnowskich na tle wybranych kasztelanii mniejszych
 2. Lena Skibińska-Opoka, Antoni Skibiński – Wieś Holendry jako przykład małopolskiej kolonii holenderskiej. Geneza osady
 3. Katarzyna Ryszewska – Z dziejów badań archeologicznych na Kielecczyźnie w XIX wieku
 4. Zygmunt Małecki – Geneza i uwłaszczenie chłopów w Miedzianej Górze
 5. Mariusz Nowak – Pozycja społeczna Zygmunta Wielopolskiego jako reprezentanta ziemiaństwa guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX wieku
 6. Barbara Szabat – Chęciny w okresie rewolucji 1905-1907 roku
 7. Aneta Molenda – I Ogólnopolski Zjazd Kobiet Polskich (9-12 czerwca 1907). Udział kielczanek
 8. Zdzisława Kaczor – Biskup kielecki Augustyn Łosiński wobec sanacji i państwa sanacyjnego
 9. Monika Marcinkowska – Udział duchowieństwa diecezji kieleckiej w samorządzie wiejskim w latach 1918-1939
 10. Stefan Iwaniak – Hodowla koni ras szlachetnych w województwie kieleckim (1944-1974)

RECENZJE

 1. Agnieszka Smolińska Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: metryki chrztów, t. 2: kościół św. Jana Chrzciciela 1621-1636, oprac. J. Orzechowski, wstęp, A. Szymanek, Radom 2001, 184 s., Radomskie Towarzystwo Naukowe
 2. Mariusz Nowak – Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc, Kielce 2000, 394 s., Kieleckie Centrum Kultury
 3. Aneta Molenda – R. Wrońska-Gorzkowska, E. Gorzkowski, Album kielecki. Starówka, cz. III – Kleryków, Kielce 1999, 227 s.