Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 29

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 29

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

Kielce 2005

Wydawca:

 

Format: B5 (169 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 212 stron

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 29

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

Kielce 2005

 

„Kolejny (29.) tom >>Rocznika Świętokrzyskiego. Seria A – Nauki Humanistyczne<< zawiera prace przede wszystkim historyków.Chronologicznie prezentowane teksty mieszczą się w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Dotyczą problemów związanych z pracą społeczną, kulturalną i polityczną określonych grup socjalnych i zawodowych na obszarze szeroko rozumianego regionu świętokrzyskiego. (…)”

dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Tomasz Domański – Działalność społeczno-kulturalna kieleckich władz diecezjalnych w latach 1864-1904
 2. Izabela Łącka – Działalność teatrów objazdowych i amatorskich w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
 3. Marcin Obara, Barbara Szabat – „Jutrzenka” – pierwsze kółko rolnicze w Królestwie Polskim
 4. Jacek Legieć – „Rosyjskie” pomniki na terenie guberni kieleckiej
 5. Patrycja Zatorska – Epidemie w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
 6. Urszula Oettingen – Wejście strzelców do Kielc w 1914 roku w świetle źródeł legionowych
 7. Jerzy Z. Pająk – Wydział Narodowy Radomski (1915-1917)
 8. Dariusz Buras – Polskie formacje policyjne w Kielcach w okresie pierwszej wojny światowej i na progu niepodległości (1914-1919)
 9. Jan Główka – Kieleckie echa wydarzeń we Lwowie w końcu 1918 roku
 10. Mariusz Nowak – Zarys dziejów rodu Deskurów z Sancygniowa (1857-1944) – próba ujęcia tematyki
 11. Urszula Oettingen – Walki 2. Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich pod Konarami w 1915 roku
 12. Marek Przeniosło – Biskup Augustyn Łosiński o sytuacji społeczno-politycznej w Królestwie Polskim w latach pierwszej wojny światowej (dokumenty z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach)
 13. Piotr Rosiński – Listy Tymona Niesiołowskiego do Stefana Żeromskiego

∴ Recenzje

 1. Lidia Michalska-Bracha – Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski, Tomasz Wągrowski, W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo świętokrzyskie, Kielce 2003, ss. 171
 2. Patrycja Zatorska – Inga Jaguś, Lecznictwo ludowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2002, ss. 147
 3. Monika Ruszkowska Kieleccy bohaterowie 1905-1907. Relacje Jana Partyki, Piotra Wiślickiego i Cecylii Stodółkiewicz-Fiołek, oprac. Barbara Szabat, Mariusz Nowak, Kielce 2003, ss. 202
 4. Urszula Oettingen – Michał Tadeusz Brzęk-Osiński, Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka 1905-1930, spisał Witold Dąbkowski, red. nauk. Piotr A. Tusiński, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2003, ss. 337
 5. Mariusz Nowak – Tadeusz Stolarski, Znani i nieznani ziemi włoszczowskiej, Włoszczowa 2003, ss. 603