Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 22

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 22

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1995

Wydawcy:

&

***

Format: B5 (168 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 108 stron

ISSN 0485-3261

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 22

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1995

###

SPIS TREŚCI:

SOZOLOGIA

  1. Jerzy Oszczudłowski – Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w środowisku – występowanie, szkodliwość, analiza i zapobieganie
  2. Elżbieta Bezak-Mazur – Wstępne badania zawartości związków glinu w rzece Lubrzance
  3. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Maria Rogóż – Opad pyłu na Kielecczyźnie w latach 1975-1992

ZOOLOGIA

  1. Paweł O. Sidło – Bóbr Castor fiber Linnaeus, 1758 na Kielecczyźnie
  2. Andrzej Leśniak, Ewa Lipowska – Naziemne chrząszcze (Coleoptera) ze szczególnym uwzględnieniem biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) rezerwatu “Skałki Piekło” koło Niekłania

GEOGRAFIA

  1. Bolesław J. Kowalski – Zjawisko wyciskania powierzchniowego w paleozoicznym górotworze świętokrzyskim
  2. Witold Wilczyński – Tradycja i nowoczesność w historii myśli geograficznej

###