Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 29

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 29

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2003

Wydawcy:

INSTYTUT BIOLOGII

AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

 

 

Format: B5 (170 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 176 stron

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 29

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2003

SPIS TREŚCI:

GEOLOGIA

  1. Paweł Król, Jan Urban – Kopalnie w Miedzianej Górze i w Ławęcznej oraz ochrona ich pozostałości

BOTANIKA

  1. Marek Stachurski, Jadwiga Zbożeń – Cisy (Taxus baccata L.) w rezerwacie „Oleszno” koło Włoszczowy na Wyżynie Przedborskiej
  2. Marek Stachurski, Jadwiga Zbożeń – Stan populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. w rezerwacie „Radomice” koło Kielc na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej

ENTOMOLOGIA

  1. Jolanta Bąk – Zgrupowania trzmieli (Bombus Latr.) i trzmielców (Psithyrus Lep.) (Hymenoptera, Apidae) w biotopach naturalnych i antropogenicznych gminy Mogielnica w województwie mazowieckim
  2. Jolanta Bąk – Owady zasiedlające szyszki modrzewia polskiego Larix decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin na wybranych stanowiskach w Sieradowickim Parku Krajobrazowym
  3. Marek Bidas – Chrząszcze z nadrodziny Scarabaeoidea Gór Świętokrzyskich
  4. Stanisław Huruk Brachinus crepitans (L.) (Coleoptera, Carabidae) – gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
  5. Paweł Krzos, Rafał Podlaski, Dariusz Wojdan – Występowanie zwójek jodłowych (Lepidoptera, Tortricidae) w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 1997-2001

LEŚNICTWO

  1. Rafał Podlaski – Stopień uszkodzenia wybranych gatunków drzew na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym

KLIMATOLOGIA

  1. Małgorzata Góralczyk, Ryszard Góralczyk – Charakterystyka niedosytów wilgotności powietrza z wielolecia 1972-1996 w zlewni rzeki Mlecznej