Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 37

12,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE

NR 37

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2016

Wydawca:

Patronat:

www.rocznikswietokrzyski.pl

***

Format: B5 (163 x 241)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 154 strony + wkładka na papierze kredowym 6 stron z 19 fotografiami i rycinami w kolorze

 ISSN 1427-5929

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE

NR 37

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2016

###

“(…) Czasopismo zainteresowane jest także publikacją materiałów pokonferencyjnych, których tematyka zgodna jest z profilem wydawnictwa.

Pierwszym efektem takich działań są publikacje artykułów z konferencji >>200 lat państwowego górnictwa w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość<<. Organizatorami były Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Polski Związek Producentów Kruszyw. Konferencja trwała trzy dni, 17-19 lutego 2016 roku. Artykuły po spełnieniu wymogów edytorskich oraz pozytywnych recenzjach znalazły swoje miejsce w Roczniku Świętokrzyskim Seria B.”

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa
 • Aleksander Kabziński – Ogólnopolska Konferencja pt. “200 lat państwowego górnictwa w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

NAUKI BIOLOGICZNE

 1. Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak – Estywacja gatunków ekstremofilnych w warunkach pustynnych
 2. Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak – Funkcjonowanie “czarcich kręgów” na pustyni Namib (Afryka Południowa)

NAUKI O ZIEMI

 1. Adam Czmuchowski – Dowóz surowców do produkcji żelaza w Zagłębiu Staropolskim na przełomie XVIII i XIX wieku na przykładzie Dozorstwa Samsonowskiego
 2. Iwona Kiniorska, Sabina Partyka – Sytuacja demograficzna obszarów wiejskich Polski Wschodniej
 3. Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska Obszary Natura 2000 a możliwości eksploatacji kopalin w Polsce i ekonomiczna ocena strat
 4. Łukasz Machniak, Wiesław Kozioł – Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych
 5. Edyta Majcher-Ociesa – Polityka gospodarcza Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) względem przemysłu węglowego (wybrane zagadnienia)
 6. Tadeusz Mierzwa – Działalność wydobywcza zlikwidowanej Kopalni Pirytu “Staszic” w Rudkach i jej znaczenie w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym
 7. Radosław Nowak – Sprzężenia urbanistyczne zakładów hutniczych Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego według koncepcji Stanisława Staszica

EDUKACJA

 1. Anna Falkowska, Ligia Tuszyńska – Diagnoza szkód i zanieczyszczeń w środowisku wywołanych antropopresją a edukacja ekologiczna społeczności lokalnych
 2. Agnieszka Maria Samolej, Ilona Żeber-Dzikowska – Edukacja przyrodnicza w terenie jako forma rehabilitacji i terapii
 • Ryciny i fotografie w kolorze