Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 37

12,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE

NR 37

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2016

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Patronat:

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

***

www.rocznikswietokrzyski.pl

***

Format: B5 (163 x 241)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 154 strony + wkładka na papierze kredowym 6 stron z 19 fotografiami i rycinami w kolorze

 ISSN 1427-5929

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE

NR 37

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2016

###

Publikacja dofinansowana ze środków:

 • Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

###

(…) Czasopismo zainteresowane jest także publikacją materiałów pokonferencyjnych, których tematyka zgodna jest z profilem wydawnictwa.

Pierwszym efektem takich działań są publikacje artykułów z konferencji >>200 lat państwowego górnictwa w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość<<. Organizatorami były Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Polski Związek Producentów Kruszyw. Konferencja trwała trzy dni, 17-19 lutego 2016 roku. Artykuły po spełnieniu wymogów edytorskich oraz pozytywnych recenzjach znalazły swoje miejsce w Roczniku Świętokrzyskim Seria B.

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Małgorzata Anna Jóźwiak
 • Aleksander Kabziński – Ogólnopolska Konferencja pt. „200 lat państwowego górnictwa w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

NAUKI BIOLOGICZNE

 1. Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak – Estywacja gatunków ekstremofilnych w warunkach pustynnych
 2. Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak – Funkcjonowanie „czarcich kręgów” na pustyni Namib (Afryka Południowa)

NAUKI O ZIEMI

 1. Adam Czmuchowski – Dowóz surowców do produkcji żelaza w Zagłębiu Staropolskim na przełomie XVIII i XIX wieku na przykładzie Dozorstwa Samsonowskiego
 2. Iwona Kiniorska, Sabina Partyka – Sytuacja demograficzna obszarów wiejskich Polski Wschodniej
 3. Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska Obszary Natura 2000 a możliwości eksploatacji kopalin w Polsce i ekonomiczna ocena strat
 4. Łukasz Machniak, Wiesław Kozioł – Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych
 5. Edyta Majcher-Ociesa – Polityka gospodarcza Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) względem przemysłu węglowego (wybrane zagadnienia)
 6. Tadeusz Mierzwa – Działalność wydobywcza zlikwidowanej Kopalni Pirytu „Staszic” w Rudkach i jej znaczenie w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym
 7. Radosław Nowak – Sprzężenia urbanistyczne zakładów hutniczych Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego według koncepcji Stanisława Staszica

EDUKACJA

 1. Anna Falkowska, Ligia Tuszyńska – Diagnoza szkód i zanieczyszczeń w środowisku wywołanych antropopresją a edukacja ekologiczna społeczności lokalnych
 2. Agnieszka Maria Samolej, Ilona Żeber-Dzikowska – Edukacja przyrodnicza w terenie jako forma rehabilitacji i terapii
 • Ryciny i fotografie w kolorze

###

Rada naukowa:

 • B. Dzięgielewski – Southern Illinois University Carbondale (USA)
 • B. Godzik – Instytut Botaniki PAN (PL)
 • M.A. Jóźwiak – Kieleckie Towarzystwo Naukowe (PL)
 • A. Lyubimov – The Herzen State Pedagogical University of Russia (RUS)
 • U.Z. Mirkhodjaev – National University of Uzbekistan (UZ)
 • B.A. Muminov – National University of Uzbekistan (UZ)
 • E.M. Nesterov – The Herzen State Pedagogical University of Russia (RUS)
 • L. Tuszyńska – Uniwersytet Warszawski (PL)
 • B. Wiłkomirski (przewodniczący) – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (PL)
 • M. Jóźwiak (sekretarz) – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Redaktor naczelna:

 • Małgorzata Anna Jóźwiak

Redaktorzy tematyczni:

 • Elżbieta Bezak-Mazur, dr hab. prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Polska (ochrona wód, ochrona środowiska)
 • Danuta Cichy, prof. dr hab. – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Polska (ochrona środowiska, dydaktyka)
 • Wiesław Fałtynowicz, prof. dr hab. – Uniwersytet Wrocławski, Polska (biologia, lichenologia)
 • Przemysław Rybiński, dr inż. prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska (chemia organiczna, technologia polimerów)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta, prof. dr hab. – Uniwersytet Jagielloński, Polska (zoologia, monitoring środowiska)
 • Bożena Wójtowicz, dr hab. prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (geografia, dydaktyka)
 • Ryszard Świetlik, dr hab. prof. PR – Politechnika Radomska, Polska (chemia nieorganiczna, inżynieria środowiska)
 • Maria Żygadło, dr hab. prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska (chemia nieorganiczna, inżynieria środowiska)

Redaktor językowy:

 • Danuta Leszczyńska, prof dr – Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny:

 • Zbigniew Długosz, prof. dr hab. – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Druk i oprawa:

 • Zakład Małej Poligrafii, Wiktor Nowakowski, Kielce, nakład 150 egz.

###