Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń. Kielce – cz. 1

7,00

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W AKTACH

DYREKCJI UBEZPIECZEŃ. KIELCE – CZ. 1

Opracował: Krzysztof Myśliński

****

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa

Zeszyt 11

Kielce 2019

****

Wydawca:

Muzeum Historii Kielc

****

Format: kwadrat (220 x 220)

Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt

Objętość: 48 stron z 49 ilustracjami

****

ISBN 978-83-63477-26-4

****

Opis

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W AKTACH

DYREKCJI UBEZPIECZEŃ. KIELCE – CZ. 1

RYNEK, UL. DUŻA, UL. JANA PAWŁA II,

PL. NMP, PL. ZAMKOWY

Opracował: Krzysztof Myśliński

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa, Zeszyt 11

Kielce 2019

####

W zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach pod nr. 21/17 znajduje się zespół akt o nazwie „Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie z lat 1846-1866”. Jest on pozostałością dokumentacji wytworzonej przez Dyrekcję Ubezpieczeń – jedną z XIX-wiecznych instytucji ubezpieczeniowych działających na obszarze Królestwa Polskiego, powołanej przez Mikołaja I 29 XII 1842/10 I 1843 r. Zespół ten jest jedyną zachowaną, zwartą częścią akt Dyrekcji Ubezpieczeń i – w ogóle – jedynym spójnym zespołem aktów instytucji ubezpieczeniowych z I poł. XIX w. polskich archiwach. (…)

Krzysztof Myśliński

####

ZAWARTOŚĆ:

  • Kieleckie rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń
  • Ilustracje

####

Zespół redakcyjny wydawnictw Muzeum Historii Kielc:

  • dr Jan Główka (red. naczelny)
  • Marcin Kolasa
  • Krzysztof Myśliński

Redakcja:

  • Krzysztof Myśliński

Projekt graficzny serii:

  • Anna Góra-Klauzińska

Skład:

  • Daria Maroń-Ptak

####