Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń. Kielce – cz. 2

7,00

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W AKTACH

DYREKCJI UBEZPIECZEŃ. KIELCE – CZ. 2

Opracował: Krzysztof Myśliński

****

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa

Zeszyt 12

Kielce 2020

****

Wydawca:

Muzeum Historii Kielc

****

Format: kwadrat (220 x 220)

Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt

Objętość: 41 stron z 56 ilustracjami

****

ISBN 978-83-63477-30-1

****

Opis

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W AKTACH

DYREKCJI UBEZPIECZEŃ. KIELCE – CZ. 2

UL. MAŁA, UL. LEŚNA, UL. PIOTRKOWSKA

UL. SIENKIEWICZA, UL. WESOŁA

Opracował: Krzysztof Myśliński

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa, Zeszyt 12

Kielce 2020

####

W zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach pod nr. 21/17 znajduje się zespół akt o nazwie „Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie z lat 1846-1866”. Jest on pozostałością dokumentacji wytworzonej przez Dyrekcję Ubezpieczeń – jedną z XIX-wiecznych instytucji ubezpieczeniowych działających na obszarze Królestwa Polskiego, powołanej przez Mikołaja I 29 XII 1842/10 I 1843 r. Zespół ten jest jedyną zachowaną, zwartą częścią akt Dyrekcji Ubezpieczeń i – w ogóle – jedynym spójnym zespołem aktów instytucji ubezpieczeniowych z I poł. XIX w. polskich archiwach. (…)

Krzysztof Myśliński

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Szacunek szczegółowy zabudowań w posiadłości miejskiej nr 182 przy ul. Krakowskiej

ILUSTRACJE

 • ulica Mała/Kilińskiego (d. Zamkowa)
 • ulica Leśna
 • ul. Piotrkowska (d. Warszawska, Starowarszawska)
 • ul. Sienkiewicza (d. Konstantego)

####

Zespół redakcyjny wydawnictw Muzeum Historii Kielc:

 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Myśliński
 • dr Paweł Wolańczyk

Redakcja:

 • Krzysztof Myśliński

Projekt graficzny serii:

 • Anna Góra-Klauzińska

Skład:

 • Daria Maroń-Ptak
 • Alicja Ciosek

####