W stronę Świętego Krzyża

10,00

W STRONĘ ŚWIĘTEGO KRZYŻA

50 LAT ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Redakcja naukowa: Cezary Jastrzębski

Kielce 2006

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Akademia Świętokrzyska

****

Format: B5 (169 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 280 stron + wkładka (papier kreda) 16 stron z 22 fotografiami

ISBN 83-86006-96-X

****

Opis

W STRONĘ ŚWIĘTEGO KRZYŻA

50 LAT ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Redakcja naukowa: Cezary Jastrzębski

Kielce 2006

####

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Miasta Kielce
 • Akademii Świętokrzyskiej
 • Centrum Usług Pocztowych, Oddział Regionalny w Kielcach
 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

####

Jubileusz 50-lecia zorganizowanego przewodnictwa turystycznego w Górach Świętokrzyskich  stał się bezpośrednią przyczyną podjęcia trudu przygotowania monografii środowiska przewodnickiego w Kielcach, które – mając tradycje sięgające okresu międzywojennego – 27 kwietnia 1956 roku zawiązało formalnie pierwsze w regionie koło przewodników PTTK. (…)

prof. dr hab. Adam Massalski

####

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Adam Massalski

GENEZA I ZNACZENIE PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO

 1. Krzysztof R. Mazurski – Początki przewodnictwa turystycznego w Polsce
 2. Adam Massalski, Cezary Jastrzębski – Tradycje przewodnictwa w Górach Świętokrzyskich
 3. Andrzej Jankowski – Przewodnicy świętokrzyscy w latach 1939-1955
 4. o. Józef Niesłony OMI – Rola przewodników na Świętym Krzyżu
 5. Tadeusz Stefański – Przewodnik – zawód czy społeczna służba?
 6. ks. Mieczysław Rusiecki – Sens spotkania z przyrodą – siostrą człowieka

DZIEJE KÓŁ PRZEWODNICKICH W KIELCACH

 1. Andrzej Rembalski, Ryszard Woszczyński – Dzieje Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w latach 1956-1990
 2. Elżbieta Stec, Ryszard Garus – Dzieje Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach w latach 1991-2005
 3. Mieczysław Olech – Dzieje Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w Kielcach w latach 1994-2005

TRADYCJE I WYDARZENIA

 1. Andrzej Rembalski – Biogramy wybitnych przewodników świętokrzyskich (Włodzimierz Gierowski, Józef Kłodawski, Sylwester Kowalczewski, Władysław Kosterski-Spalski, Edmund Massalski, Henryk Orliński, Włodzimierz Sadowski, Edward Wincenty Wołoszyn)
 2. Elżbieta Stec – Przewodnicy świętokrzyscy w publikacjach (wybór)
 3. Ryszard Woszczyński – Kalendarium przewodników świętokrzyskich

W KRĘGU WSPOMNIEŃ

 1. Zbigniew Chodak – Moje przewodnictwo zaczęło się w harcerstwie
 2. Witold Król – Na przewodnickiej ścieżce
 3. Janusz Siwek – Moja droga przewodnicka
 4. Kazimierz Stąpor – Przewodnictwo w turystyce
 5. Jan Wacław Derejczyk – Spod Świętego Krzyża i Jasnej Góry
 6. Wiesława Turecka – Serce mocniej bije
 7. Danuta Targowska, Krystyna Wachowicz, Janina Bąk-Borowska – Był taki czas…
 8. Tadeusz Stefański – Ziemia, ludzie, przyjaźń

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wykaz uczestników kursów na przewodników PTTK w Kielcach
 2. Ogólnopolskie Górskie Rajdy Przewodnickie
 3. Zjazdy i fora przewodnickie w latach 1964-2005
 4. Lista zmarłych przewodników
 5. Prezesi Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach w latach 1959-2005
 6. Prezesi Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w latach 1994-2005
 7. Zarządy Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach w latach 1959-2005
 8. Zarządy Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w latach 1994-2005
 9. Honorowi Przewodnicy Świętokrzyscy
 • Indeks osób (nie obejmuje załączników)
 • Summary
 • Posłannictwo – Władysława Szproch

####

Komitet Wydawniczy:

 • prof. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący
 • dr Cezary Jastrzębski – sekretarz
 • Renata Jakóbkiewicz
 • Alicja Stanisławska
 • Ryszard Woszczyński

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Tomasz Jaworski
 • prof. dr hab. Janusz Zdebski

Opracowanie redakcyjne i korekta:

 • Teresa Lentowicz

Projekt okładki:

 • Andrzej Zawada

Redakcja techniczna i układ typograficzny:

 • Zenon Szczerba

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Fotografie ze zbiorów:

 • Zbigniewa Chodaka
 • Wandy Ginalskiej-Prokop
 • Cezarego Jastrzębskiego
 • Witolda Króla
 • Krystyny Niebudek
 • Janusza Pałczyńskiego
 • Janusza Siwka
 • Alicji Stanisławskiej
 • Elżbiety Stec
 • Tomasza Wągrowskiego
 • Ryszarda Woszczyńskiego
 • Kół Przewodników PTTK w Kielcach

####