Studia Kieleckie nr 11

1,50

STUDIA

KIELECKIE

NR 3/11

Zeszyt Społeczno-Filozoficzny

Redakcja Naukowa: Stanisław Ośko

KWARTALNIK 1976

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (163 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 153 strony

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 3/11

Redakcja Naukowa: Stanisław Ośko

Kielce 1976

###

Wydano przy pomocy finansowej

 • Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

###

SPIS TREŚCI:

I. ARTYKUŁY

 1. Jerzy Pająk – Kwestia zbrojna na Kielecczyźnie w okresie rewolucji 1905-1907
 2. Jan Hatys – Ideologiczne konsekwencje założeń światopoglądowych obozu endecko-klerykalnego na Kielecczyźnie w latach 1918-1928
 3. Stanisław Ośko – Demograficzno-społeczne cechy kandydatów na nauczycieli na przykładzie Studium Nauczycielskiego w Radomiu oraz innych tego typu zakładów kształcenia nauczycieli w woj. kieleckim

II. MATERIAŁY

 1. Czesław Szczepańczyk – Ze studiów nad działalnością zbiorowości wiejskich na rzecz poprawy stanu zdrowia i higieny – na przykładzie Wzdołu Rządowego w gminie Bodzentyn
 2. Stanisław Antosik – Edukacja polityczna młodzieży szkolnej
 3. Stanisław Orlikowski – Szkolnictwo powszechne powiatu kieleckiego w czasie okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach po wyzwoleniu (1939-1947)
 4. Zdzisław Majecki, Lech Zakrzewski – Badania z zakresu kształtowania się postaw światopoglądowych oraz społecznych przyczyn konfliktów moralnych w środowisku rodzinnym

III. SYLWETKI

 1. WILHELM GANCARCZYK (1893-1972) – Stanisław Ośko
 2. FELICJA WIEJSKA-ŚLEDŹ (1887-1935?) i WŁADYSŁAW RUTKIEWICZ (1887-1941) – socjalistyczni działacze lewicowi – Jerzy Pająk

IV. RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Józef Kossecki: Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1975, ss. 440 – Maria Włodkowska
 2. Romuald Konczyk: Teoretyczne i metodologiczne aspekty kształtowania światopoglądu marksistowsko-leninowskiego, WSP Kielce 1975, ss. 48 – Zdzisław Majecki

Książki o regionie:

 1. Jan Naumiuk: Polska Partia Robotnicza na Kielecczyźnie, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, ss. 566 – Stefan Iwaniak
 2. Mieczysław Adamczyk: Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach, Kielce 1976, ss. 125, nlb 3 – Stefan Iwaniak
 3. Stanisław Zieliński: Bibliografia rozpraw habilitacyjnych i doktorskich o województwie kieleckim za lata 1959-1972, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 1975, ss. 40 – Stanisław Ośko

V. KRONIKA

 • Sprawozdanie z działalności KTN od stycznia 1975 r. do marca 1976 r. (na podstawie materiałów z Walnego Zebrania, odbytego w dniu 25 marca 1976 r.)

###

Kolegium Redakcyjne

 • Bogusław Adamczyk
 • Jerzy Čmak
 • Zofia Frankiewicz (sekretarz)
 • Zenon Guldon
 • Kazimierz Mierzwa
 • Jan Pacławski (przewodniczący)
 • Halina Żakowa

Zeszyt przygotowała Sekcja Nauk Społeczno-Filozoficznych

Redaktor naukowy:

 • dr Stanisław Ośko

Adiustacja i korekta:

 • Marzena Maćkowska

Druk:

 • Pracownia Poligraficzna IKNiBO Kielce (nakład 300 + 30 egz.)

###