Studia Kieleckie nr 14

1,50

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/14

Zeszyt Historyczny

Redakcja Naukowa: Zenon Guldon

KWARTALNIK 1977

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 229)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 120 stron

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/14

Redakcja Naukowa: Zenon Guldon

Kielce 1977

###

Wydano przy pomocy finansowej

 • Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

###

SPIS TREŚCI:

I. ARTYKUŁY

 1. Adam Massalski – Szkoła wojewódzka (departamentowa) w Kielcach (1816-1831)
 2. Józef Grzywna – Robotnicze i liberalno-mieszczańskie stowarzyszenia oświatowe na Kielecczyźnie (1905-1913)
 3. Jan Jadach – Policja państwowa w województwie kieleckim w latach 1919-1939
 4. Stefan Iwaniak – Wkład Kielecczyzny w powstanie władz administracyjnych na Dolnym Śląsku (marzec – lipiec 1945 r.)

II. MATERIAŁY I KOMUNIKATY

 1. Wiesław Caban – Szkoła elementarna w Opocznie w pierwszej połowie XIX w.
 2. Janusz Jarosiński – Strajk okupacyjny w konecki “Neptunie” w 1936 roku
 3. Mieczysław Adamczyk – Działalność prasowo-wydawnicza mniejszych organizacji podziemnych na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej
 4. Romana Guldon – Akta hipoteczne w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach
 5. Tadeusz Kręgiel – Nowe materiały o życiu i działalności Eustachego Kuroczki

III. SYLWETKA

 1. JÓZEF MAŚLANKA (1893-1968) – Maria Kaczanowska

IV. KRONIKA

 • Sprawozdanie z działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego za okres minionej kadencji Zarządu od 9 I 1975 do 5 III 1977 r. (na podstawie materiałów z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego)
 • Komunikaty Zarządu KTN

###

Kolegium Redakcyjne

 • Bogusław Adamczyk
 • Jerzy Čmak
 • Zenon Guldon
 • Marzena Maćkowska (sekretarz)
 • Kazimierz Mierzwa
 • Jan Pacławski (przewodniczący)
 • Halina Żakowa

Zeszyt przygotowała Sekcja Historyczna

Redaktor naukowy:

 • doc. dr hab. Zenon Guldon

Adiustacja i korekta:

 • Marzena Maćkowska

Druk:

 • Pracownia Poligraficzna WSP Kielce (nakład 300 + 30 egz.)

###