Studia Kieleckie nr 19

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 3/19

Zeszyt Medyczny

Redakcja Naukowa: Henryk Belowski

KWARTALNIK 1978

Wydawca:

***

Format: B5 (166 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 98 stron

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 3/19

Redakcja Naukowa: Henryk Belowski

Kielce 1978

###

Człowiek zawsze musiał cierpieć z powodu urazów. Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniały się przyczyny urazów, ich charakter i nasilenie. Okres współczesny charakteryzuje się narastającym nasyceniem sprzętem technicznym zarówno zakładów pracy, jak gospodarstwa domowego i transportu. Wzrasta też szybko zagęszczenie populacyjne, coraz częściej dochodzi do konfliktów w stosunkach ludzko-technicznych. Obowiązują ostre prawidła ruchu na drogach, w pracy i w domu. Mimo tego usystematyzowania i uporządkowania stosunków między człowiekiem i maszyną, urazy są jedną z głównych plag nękających ludzkość współczesną. Stanowią 30-40% chorych leczonych w leczniczych i chirurgicznych zakładach i są trzecią przyczyną zgonów (po schorzeniach sercowo-naczyniowych i nowotworach). (…)

prof. dr hab. med. Henryk Belowski

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Henryk Belowski
 1. Jerzy Krzewicki – Urazy komunikacyjne – analiza przypadków leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w 1976 roku
 2. Kazimierz Mierzwa, Alfred Suchecki – Analiza śmiertelnych wypadków drogowych u dzieci i młodzieży na terenie województwa kieleckiego w latach 1970-1971
 3. Marian Kurowski – Zapobieganie wypadkom drogowym z ofiarami w ludziach w ramach współdziałania organów procesowych z resortem służby zdrowia i opieki społecznej
 4. Jerzy Manicki, Marek Jończyk, Danuta Kociuba – Urazy głowy leczone w latach 1971-1976
 5. Anna Leydo, Anna Porębska, Zenobiusz Wasiak, Adam Mikołajczyk, Halina Sitnicka – Urazy głowy u dzieci w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Kielcach
 6. Stanisław Lechowski – Występowanie pourazowych, wewnątrzczaszkowych krwiaków i wodniaków u ludności w rejonie kieleckim w latach 1969-1976
 7. Katarzyna Litwiniszyn-Krzewicka – Urazy u dzieci z hemofilią
 8. Stanisław Nowak, Krystyna Nowak – Padaczka pourazowa
 9. Stanisław Nowak, Krystyna Nowak – Zespół pourazowy
 10. Ryszard Leydo, Grzegorz Siedlecki, Piotr Ziętara – Urazowe zwichnięcie stawu biodrowego
 11. Ryszard Leydo, Leszek Siuda – Doświadczenia własne w stosowaniu osteosyntezy stabilnej
 12. Ryszard Leydo, Piotr Ziętara, Grzegorz Siedlecki – Endometaloplastyka w leczeniu złamań szyjki kości udowej

SYLWETKA

 • Kazimierz Mierzwa – DR MED. KAZIMIERZ LANDER (1911-1974)

KRONIKA

 • Sprawozdanie z działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego za okres od 5 marca 1977 r. do 30 marca 1978 r. na podstawie materiałów z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

KOMUNIKATY

###

Komisja Wydawnicza:

 • Mieczysław Markowski (przewodniczący
 • Alojzy Polański
 • Stanisław K. Wiąckowski

Prace Sekcji Medycznej

Redaktor naukowy:

 • Henryk Belowski

Redakcja:

 • Marzena Maćkowska

Druk:

 • Prasowe Zakłady Graficzne RSW “Prasa-Książka-Ruch” Kielce (nakład 300 + 50 egz.)

###