Studia Kieleckie nr 29

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 1/29

Zeszyt Techniczny

Redakcja Naukowa: Stanisław Zdrodowski

KWARTALNIK 1981

Wydawca:

***

Format: A5 (155 x 215)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 170 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 1/29

Redakcja Naukowa: Stanisław Zdrodowski

Kielce 1981

###

Wydano przy pomocy finansowej

Społecznego Komitetu Organizacyjnego

Obchodów Święta Prasy „Słowo Ludu”

###

Niniejszy kwartalnik „Studiów Kieleckich” zawiera prace z dziedziny nauk technicznych, których autorami są pracownicy różnych ośrodków naukowych. Tematyka prezentowanych prac jest zróżnicowana, co stanowi trudność w sprecyzowaniu hasła, które trafnie odzwierciedlałoby problematyką całego kwartalnika. Publikowane prace obejmują przede wszystkim problemy mechaniki, automatyki kompleksowej, budownictwa i chemii. (…)

dr inż. Stanisław Zdrodowski

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Redaktor naukowy
 1. Tadeusz Klecha – O istnieniu fal powierzchniowych w słabo niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej
 2. Krzysztof Tubielewicz, Stefan Ucieklak, Stanisław Gos – Próba wyznaczania odcinka elementarnego przy pomiarach chropowatości dla powierzchni obrabianych nagniataniem powierzchniowym
 3. Krzysztof Tubielewicz, Janusz Tuśno, Stanisław Gos – Wpływ parametrów nagniatania na gładkość powierzchni płaskich
 4. Andrzej Dziech, Oleg Kutuzow – Pewne aspekty oceny efektywności systemów przesyłania informacji przy zastosowaniu kodowania wtórno-rozdzielnego
 5. Wiera Dziech, Władysław Wasiluk – Stała propagacji uziomów nieekwipotencjalnych w gruncie dwuwarstwowym
 6. Stanisław Zdrodowski – Spawanie łukiem krytym rur kotłowych ze stali K18 i 16M
 7. Maciej Lubczyński – Wybrane problemy konstrukcji samochodów z nadwoziami zbiornikowymi ze szczególnym uwzględnieniem ich stateczności statycznej
 8. Alojzy Polański – Możliwości zastosowania kontenerów w przewozach wytworów rolniczych
 9. Kazimierz Żurowski – Adsorpcja połączeń powierzchniowo-aktywnych i aromatycznych z rozcieńczonych roztworów wodnych na węglach aktywnych
 10. Urszula Lubczyńska – Wpływ niektórych odpadów hutniczych na własności fizyczno-chemiczne wody
 11. Czesław Linczowski – Analiza kadry w przedsiębiorstwach budowlanych regionu kieleckiego w latach 1975-1979
 12. Czesław Linczowski – Analiza przyczynowo-skutkowa braków i uszkodzeń elementów prefabrykowanych produkowanych w fabrykach domów
 13. Ryszard Wojtaś – Kielecka Fabryka Kwasu Siarkowego w Kielcach

###

Komisja Wydawnicza:

 • Zdzisław J. Adamczyk
 • Mieczysław Markowski (przewodniczący)
 • Mieczysław Szczodrak
 • Stanisław Zdrodowski
 • Zofia Żakowa

Redaktor:

 • Stanisław zdrodowski

Redakcja:

 • Małgorzata Piątkowska

Druk:

 • KZG Kielce (300 egz.)

###