Studia Kieleckie nr 33

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 1/33

Zeszyt Rocznicowy

Redakcja Naukowa: Zenon Guldon

KWARTALNIK 1982

Wydawca:

***

Format: B5 (160 x 232)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 115 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 1/33

Redakcja Naukowa: Zenon Guldon

Kielce 1982

###

Wydano przy pomocy finansowej

Społecznego Komitetu Organizacyjnego

Obchodów Święta Prasy „Słowo Ludu”

###

Obchodzony jubileusz 25-lecia Kieleckiego Towarzystwa Naukowego skłania do zastanowienia się nad niektórymi przynajmniej aspektami rozwoju nauki w regionie kieleckim. Mimo postępującego procesu instytucjonalizacji nauki ciągle istotną rolę do spełnienia ma społeczny ruch naukowy. (…) Opublikowane w niniejszym zeszycie materiały stanowią kontynuację i uzupełnienie wydanych w ostatnich latach prac przedstawiających stan i perspektywy rozwoju nauki w naszym regionie. (…)

prof. dr hab. Zenon Guldon

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Zarządu – Zdzisław Czarny
 • Przedmowa – Zenon Guldon
 1. Zenon Guldon – Geneza Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
 2. Wanda Pomianowska – Wiersze spod Łysicy
 3. Zenon Guldon, Ryszard Świętek – Historyczne badania regionalne na Kielecczyźnie
 4. Mieczysław B. Markowski – Bibliografia wydawnictw Kieleckiego Towarzystwa Naukowego za lata 1978-1981
 5. Zofia Kiepas, Zygmunt Małecki – Katalog wydawnictw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach za lata 1979-1981
 6. Małgorzata Kurowska – Katalog wydawnictw Politechniki Świętokrzyskiej za lata 1969-1981
 • Lista członków indywidualnych Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (stan w dniu 1 lipca 1982 roku)

SYLWETKI

 1. STANISŁAW JAN NEPOMUCEN CZARNOWSKI (1847-1929) – Karol Krzystanek

###

Komisja Wydawnicza:

 • Zdzisław J. Adamczyk
 • Mieczysław Markowski (przewodniczący)
 • Mieczysław Szczodrak
 • Stanisław Zdrodowski
 • Zofia Żakowa

Redaktor naukowy:

 • Zenon Guldon

Adiustacja:

 • Hanna Domańska

Redakcja techniczna:

 • Małgorzata Piątkowska

Korekta:

 • Hanna Domańska, Małgorzata Piątkowska

Druk:

 • KZG Kielce (500 egz.)

###