Studia Kieleckie nr 34

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/34

Zeszyt Pedagogiczny

Redakcja Naukowa: Józef Krasuski, Adam Zych

KWARTALNIK 1982

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 232)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 160 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/34

Redakcja Naukowa: Józef Krasuski, Adam Zych

Kielce 1982

###

Wydano przy pomocy finansowej

Komitetu Organizacyjnego

Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

Niniejszy zeszyt „Studiów Kieleckich” ma w zasadzie charakter monotematyczny. W przeważającej części poświęcony jest bowiem czterem wybitnym twórcom polskiej teorii i praktyki pedagogicznej okresu międzywojennego: Henrykowi Rowidowi, Januszowi Korczakowi, Władysławowi Spasowskiemu i Aleksandrowi Landemu. Wprawdzie ostatni z wymienionych pedagogów zmarł dopiero w 1969 roku, ale główne jego osiągnięcia w dziele tworzenia wzorcowego systemu oświatowego przypadają na okres międzywojenny. (…)

dr Józef Krasuski

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Józef Krasuski

ARTYKUŁY

 1. Józef Krasuski – Postępowe dążenia polskiej myśli pedagogicznej w dwudziestoleciu międzywojennym
 2. Adam Zych – Henryk Rowid
 3. Józef Krasuski – Koncepcja szkoły twórczej Henryka Rowida
 4. Jan Zborowski – Działalność Henryka Rowida w kształceniu nauczycieli
 5. Aleksander Lewin – Dorobek pedagogiczny Janusza Korczaka. Próba nowego spojrzenia
 6. Adam Zych – Dziecko w utworach Janusza Korczaka
 7. Stanisława Czerpak – Nierocznicowe rozważania o Januszu Korczaku
 8. Czesław Szczepańczyk – Korczakowski system wychowawczy – we wspomnieniach byłego wychowanka „Naszego Domu” na Bielanach
 9. Wacław Wojtyński – Zasługi Władysława Spasowskiego dla budowania podstaw socjalistycznej myśli pedagogicznej w Polsce
 10. Adam Zych – Światopogląd Władysława Spasowskiego
 11. Maciej Demel – Aleksander Landy i jego dzieło – przeoczony wzorzec pedagogiki, której szukamy

DEBIUTY NAUKOWE

 1. Teresa Gumuła – Udział nauczycieli Kielecczyzny w walce z analfabetyzmem w latach 1945-1950
 2. Barbara Krasuska – Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym na przykładzie uczniów klas drugich
 3. Irena Mazur – Środowisko domowe uczniów w świetle badań empirycznych

RECENZJE

 1. Zygmunt Ruta, Szkolnictwo powszechne w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939, Wrocław 1980, ss. 199 – Józef Krasuski
 2. Józef Półturzycki, Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego, Warszawa 1981, ss. 215 – Stefan Rot
 3. D.B. Elkonin, Psychołogija igry, Moskwa 1978, ss. 304 – Mirosław Czyżewski

SYLWETKI

 1. EDWARD WINCENTY WOŁOSZYN (1903-1977) – Karol Krzystanek

KRONIKA

###

Kolegium Redakcyjne:

 • Mieczysław Adamczyk
 • Andrzej Dziech
 • Zenon Guldon (przewodniczący)
 • Kazimierz Mierzwa
 • Stanisław K. Wiąckowski
 • Adam Zych

Redaktorzy naukowi:

 • Józef Krasuski
 • Adam Zych

Adiustacja:

 • Hanna Domańska

Redakcja:

 • Małgorzata Piątkowska

Korekta:

 • Ewa Gumul

Druk:

 • KZG Kielce (300 + 70 egz.)

###