Studia Kieleckie nr 37

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 1/37

Zeszyt Pedagogiczno-Psychologiczny

Redakcja Naukowa: Witold Dobrołowicz, Adam Zych

KWARTALNIK 1983

Wydawca:

***

Format: B5 (169 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 164 strony

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 1/37

Redakcja Naukowa: Witold Dobrołowicz, Adam Zych

Kielce 1983

###

Wydano przy pomocy finansowej

Komitetu Organizacyjnego

Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

Przed naukami pedagogiczno-psychologicznymi stają w obecnej chwili nowe i trudne problemy, do rozwiązania których niezbędne jest wypracowanie metod, narzędzi i technik badawczych dostosowanych do specyfiki tych nauk oraz upowszechnienie metodologii badań naukowych. Literatura z tego zakresu jest jeszcze bardzo skromna i rozproszona. Dostrzegając potrzebę tego rodzaju opracowań przekazujemy Czytelnikom specjalny zeszyt „Studiów Kieleckich”, podejmujący w całości aktualne problemy metodologii nauk pedagogiczno-psychologicznych. (…)

dr hab. Witold Dobrołowicz, prof. ndzw.

prof. dr hab. Adam Zych

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Witold Dobrołowicz, Adam Zych
 1. Maciej Demel – Orientacja aksjologiczna w teorii i praktyce dyscyplin skupionych wokół somatyki człowieka (medycyna – kultura fizyczna – pedagogika zdrowia)
 2. Ryszard Więckowski – Struktura metodologiczna empirycznych badań programowych
 3. Anna Brzezińska – Psychologiczne wyznaczniki procesu i efektów badań nad dziećmi w świetle eksperymentu laboratoryjnego
 4. Witold Dobrołowicz – O niektórych metodach i technikach badania zdolności i postaw twórczych
 5. Jan Zygmunt Młodkowski – Okulografia w badaniach psychologicznych i pedagogicznych
 6. Andrzej Wiśniewski – Dwa ujęcia badawcze zjawiska religijności
 7. Michał Kosztołowicz – Próba wykrywania prawidłowości w procesie dydaktycznym za pomocą modelowania probabilistycznego
 8. Adam Zych – Zastosowanie metody współczynników ścieżki w badaniach pedagogicznych
 9. Andrzej Jopkiewicz, Michał Kosztołowicz – Szacowanie oceny szkolnej z przedmiotów klasy czwartej szkoły podstawowej
 10. Michał Kosztołowicz – Rozkład Bernoulliego a zgadywanie w rozwiązywaniu testu alternatywnego z wielu wyborów
 11. Tadeusz Aleksander – Organizacja seminarium magisterskiego na studiach stacjonarnych z zakresu pedagogiki kulturalno-oświatowej
 12. Halina Barycz – Uwagi o kompetencji promotora prac naukowych

SYLWETKI

 1. ROMAN CICHOWSKI (ok. 1820-1889) – Karol Krzystanek

###