Studia Kieleckie nr 44

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/44

Zeszyt Filozoficzno-Społeczny

Redakcja Naukowa: Józef Jagas, Mieczysław Poborski

KWARTALNIK 1984

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 232)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 108 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/44

Redakcja Naukowa: Józef Jagas, Mieczysław Poborski

Kielce 1984

###

Wydano przy pomocy finansowej

Komitetu Organizacyjnego

Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

Przedkładany Czytelnikowi niniejszy zeszyt „Studiów Kieleckich” prezentuje dorobek środowiska naukowego skupiającego się w Sekcji Nauk Filozoficzno-Społecznych Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. To, co wiąże przedstawione w nim artykuły i rozprawy, to kontrowersyjność postawionych problemów.Ujęcie kontrowersyjne problematyki nie jest czymś nowym, bo nauki społeczne zawsze cechowały się dyskusyjnym charakterem, a wręcz w zakresie filozofii spory trwają od jej początków aż do dnia dzisiejszego. Oczywiste, że przedłożony skromny dorobek nie pretenduje do tych wielkich sporów, a ukazuje jedynie niektóre kontrowersyjne problemy w zakresie ekonomii, polityki społecznej czy też filozofii. (…)

prof. dr hab. Józef Jagas

dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

  • Od Redakcji

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  1. Józef Jagas – Równowaga gospodarcza a wzrost płac i wydajności pracy (problemy kontrowersyjne)
  2. Mieczysław Poborski – Funkcjonowanie przedsiębiorstw w strukturze sektora spółdzielczego
  3. Stanisław Antosik – Teoria i praktyka polityki społecznej w Polsce
  4. Ryszard M. Czarny – Bezpieczeństwo jako zagadnienie regionalizmu i globalizmu w stosunkach międzynarodowych
  5. Ireneusz A. Bober – Pojęcie prawa nauki w filozofii Izydory Dąmbskiej

RECENZJE

  1. Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przełożył z angielskiego i słowem wstępnym opatrzył Józef Niżnik, Warszawa 1983, ss. 283 – Mirosław Majewski

KRONIKA NAUKOWA

###