Studia Kieleckie nr 48

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/48

Zeszyt Filologiczny

Redakcja Naukowa: Zdzisław Jerzy Adamczyk

KWARTALNIK 1985

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 126 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/48

Redakcja Naukowa: Zdzisław Jerzy Adamczyk

Kielce 1985

###

Wydano przy pomocy finansowej

Komitetu Organizacyjnego

Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

SPIS TREŚCI:

 1. Sławomir Meresiński – Henryk Sienkiewicz o romantyzmie
 2. Jerzy Rutkowski – Motywy kieleckie w “Kronikach” Bolesława Prusa
 3. Zdzisław Jerzy Adamczyk – Edytorskie zagadki tomu “Sen o szpadzie i sen o chlebie”
 4. Andrzej Gołda – “Powstańcy” Stanisława Piołuna-Noyszewskiego a “Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego
 5. Zdzisław Śliwka – Portret ziemi sandomierskiej w prozie Stanisław Młodożeńca

SYLWETKI

 1. Abraham Mośkowicz z Ryczywołu – fałszerz dokumentów z końca XVIII wieku – Zenon Guldon

KRONIKA

 1. Oddział stowarzyszenia “Wisła – Odra” – Krzysztof Krzystanek
 2. Nagrody Staszicowskie – Krzysztof Krzystanek
 3. Zakończenie Roku Żeromskiego – Krzysztof Krzystanek
 4. Przed III Kongresem Regionalnych Towarzystw Kultury – Krzysztof Krzystanek
 5. Synteza dziejów Kielecczyzny – Zenon Guldon
 6. Towarzystwo im. S. Żeromskiego – Krzysztof Krzystanek
 7. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KTN – Zenon Guldon
 8. Międzynarodowa Konferencja Krajów Socjalistycznych “Filozoficzne aspekty ewolucji” – Mieczysław Poborski, Zdzisław Majecki
 9. Laureaci nagród im. M. Radwana – Zenon Guldon
 10. Komisja Wydawnicza KTN – Zenon Guldon
 11. Dzieje poszukiwań i eksploatacji soli w Polsce – Zenon Guldon
 • Zasady przygotowania maszynopisów dla wydawnictw KTN

###