Studia Kieleckie nr 69

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 1/69

Zeszyt Bibliologiczny

Redakcja Naukowa: Danuta Adamczyk, Zenon Guldon

KWARTALNIK 1991

Wydawca:

***

Format: B5 (166 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 167 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 1/69

Redakcja Naukowa: Danuta Adamczyk, Zenon Guldon

Kielce 1991

###

Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer bibliologicznych „Studiów Kieleckich” poświęconych problemom książki, bibliotek i czytelnictwa w regionie. Autorzy opracowań – pracownicy kieleckich bibliotek: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej, Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, nauczyciele – metodycy prezentują w nim różnorodne problemy dotyczące czytelnictwa różnych grup społecznych i funkcjonowania instytucji książki zarówno dawniej, jak i współcześnie. (…)

dr Danuta Adamczyk

prof. dr hab. Zenon Guldon

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Danuta Adamczyk, Zenon Guldon

ARTYKUŁY

 1. Kazimierz Warda – Z dziejów księgarstwa w Sandomierzu do 1939 roku (księgarnie prywatne)
 2. Grażyna Gulińska – Biblioteki szkół podstawowych w Kielcach w latach 1945-1975 w świetle zarządzeń władz oświatowych
 3. Jadwiga Myśliwska – Z badań nad funkcjonowaniem bibliotek szkolnych w województwie kieleckim w roku szkolnym 1987/1988
 4. Małgorzata Grodzicka – Badania nad zainteresowaniami czytelniczymi dzieci w wieku 10-12 lat w wybranych bibliotekach publicznych województwa kieleckiego
 5. Alicja Krawczyk – Kultura czytelnicza młodzieży średnich szkół zawodowych
 6. Lidia Łączek – Czytelnictwo więźniów w świetle badań przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie

BIBLIOGRAFIE

 1. Maria M. Siuda – Metody działalności informacyjnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych (bibliografia adnotowana w wyborze)
 2. Agnieszka Przytuła – Bibliografia adnotowana pamiętników powstałych w wyniku konkursów na pamiętniki, ogłoszonych w latach 1969-1975 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, „Słowo Ludu” oraz Ośrodek Kultury Literackiej

SYLWETKI

 1. Marta Meducka – Zapomniany nauczyciel – Józef Bohdan Rogoyski

RECENZJE

 1. Jadwiga Sielicka, Teodor Zbierski: Przysposobienie czytelnicze i informacyjne – poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy, Wrocław 1987, 200 s. – Danuta Saniewska-Telecka

KRONIKA

 1. Sprawozdanie z działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w 1987 roku – Marta Furtak, Marta Podgórska

###