Studia Kieleckie nr 70

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/70

Zeszyt Geograficzny

Redakcja Naukowa: Alojzy Kowalkowski

KWARTALNIK 1991

Wydawca:

***

Format: B5 (166 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 144 strony

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/70

Redakcja Naukowa: Alojzy Kowalkowski

Kielce 1991

###

Stosunkowo nieczęsto czytelnicy zainteresowani problematyką geograficzną Regionu Świętokrzyskiego mają możliwość zapoznania się ze zbiorami publikacji przedstawiającymi nowe wyniki badań. Kieleckim ośrodkiem tych badań jest rozwijający się stale Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego. W tym Instytucie zatrudnionych jest dziewięciu spośród jedenastu autorów publikujących wyniki badań w niniejszym kolejnym piątym zeszycie Studiów Kieleckich KTN. Z szerokiego zakresu tematyki realizowanej przez ten Instytut, przy poparciu Wojewody Kieleckiego i we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w oddawanym do rąk czytelnika zeszycie znalazły się dwa artykuły dotyczące próby typologii demograficznej województwa kieleckiego oraz bazy ekonomicznej z klasyfikacją funkcjonalną miast tego województwa. (…)

prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski

###

SPIS TREŚCI:

  • Przedmowa – Alojzy Kowalkowski

ARTYKUŁY

  1. Jan Mityk, Witold Wilczyński Próba typologii demograficznej województwa kieleckiego
  2. Anna Kozak – Baza ekonomiczna i klasyfikacja funkcjonalna miast województwa kieleckiego
  3. Marian Koziej, Justyna Koziej, Kazimierz Januszko – Rolnictwo a ochrona środowiska przyrodniczego w strefie ochronnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  4. Grzegorz Żarnowiecki – Opady atmosferyczne Wyżyny Środkowomałopolskiej
  5. Tadeusz Ciupa – Transport materiału rozpuszczonego w zlewni Białej Nidy
  6. Michał Kosztołowicz, Kazimierz Kwiatkowski – Propozycja zastosowania metody redukcji statystycznej i wskaźnika relacyjnego do badania struktury przestrzennej Kielc
  7. Tadeusz Biernat – Wykorzystanie miernika promieniowania gamma do pomiaru zapasu wody w pokrywie śnieżnej
  8. Henryk Jurkiewicz O możliwości wykorzystania otwornic redeponowanych w pracach geologicznych

REFERATY

  1. Marian Koziej – Rozwój rolnictwa a zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego i produkcji “zdrowej żywności” (wykład inauguracyjny w WSP w Kielcach w roku akademickim 1989/1990)

###