Studia Kieleckie nr 71

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 3/71

Zeszyt Pedagogiczny

Redakcja Naukowa: Witold Dobrołowicz, Marek Kątny

KWARTALNIK 1991

Wydawca:

***

Format: B5 (163 x 233)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 153 strony

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 3/71

Redakcja Naukowa: Witold Dobrołowicz, Marek Kątny

Kielce 1991

###

Niniejszy tom “Studiów Kieleckich” składa się z dwu części. Pierwsza dotyczy szeroko pojętych uwarunkowań aktywności człowieka, druga – elementów pedagogiki wczesnoszkolnej. (…)

dr hab. Witold Dobrołowicz, prof. ndzw.

dr hab. Marek Kątny, prof. ndzw.

###

SPIS TREŚCI:

 • Witold Dobrołowicz, Marek Kątny – Od Redakcji

ARTYKUŁY

 1. Witold Dobrołowicz – O niedocenianych możliwościach psychicznych
 2. Henryka Długosz – Bariery aktywności twórczej wynalazców i racjonalizatorów w przemyśle. Próba klasyfikacji
 3. Małgorzata Wirecka-Zemsta – Wpływ poczucia umiejscowienia kontroli na podejmowanie decyzji ryzykownych
 4. Irena Pufal-Struzik – Niektóre osobowościowe warunki twórczych postaw u nauczycieli
 5. Elżbieta Trafiałek – Motywy uczestnictwa w kulturze (na przykładzie mieszkańców środowiska wiejskiego)
 6. Anna Beata Przybyłowicz – Psychologiczne uwarunkowania nauczania muzyki w klasach początkowych. Teoretyczne uogólnienia oraz dydaktyczne implikacje
 7. Marek Kątny – Twórczość Heleny Bechlerowej dla dzieci młodszych
 8. Władysław Szlufik – Twórczość nauczyciela klas początkowych w świetle badań nad ortografią
 9. Czesław Cyrański – Błędy dydaktyczne nauczycieli występujące na lekcjach przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. I-III
 10. Kazimiera Pacławska Pismo uczniów klas I-III w aspekcie graficznym i ortograficznym
 11. Mirosława Parlak – Zmiany zasobu pojęciowego dzieci 8- i 11-letnich w okresie stu lat
 12. Wanda Grelowska – Proces nabywania umiejętności czytania
 13. Małgorzata KwaśniewskaZ badań nad rolą analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej w przygotowaniu dziecka 6-letniego do nauki czytania
 14. Irena Pufal-Struzik – Metody oddziaływań wychowawczych rodziców wobec dzieci z predyspozycjami do twórczego myślenia

KOMUNIKATY

 • Mirosława Osińska – Komunikat z badań nad rolą ojca w percepcji mężczyzn starszego i młodszego pokolenia

RECENZJE

 • Teresa Gumuła – Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej pod redakcją Stanisława Mauersberga. Warszawa 1990 PWN, ss. 293

###