Studia Kieleckie nr 9

1,50

STUDIA

KIELECKIE

NR 1/9

Zeszyt wydany z okazji 150 rocznicy śmierci Stanisława Staszica

Redakcja Naukowa: Jan Pacławski

KWARTALNIK 1976

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (168 x 231)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 100 stron

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 1/9

Redakcja Naukowa: Jan Pacławski

Kielce 1976

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach
 • Kieleckiej Fabryki Pomp

###

Spośród grona najwybitniejszych przedstawicieli narodu polskiego Stanisław Staszic, obok Stefana Żeromskiego, stanowi postać najbardziej akcentowaną w świadomości regionalnej Kielecczyzny. Jego dzieło otacza się tu szczególnym kultem, pamięć o tym wielkim Polaku utrwala się w nazwach zakładów pracy, szkół i ulic. Tradycja działalności Staszica na rzecz ziemi kieleckiej stanowi element historii tego regionu. (…)

prof. dr hab. Jan Pacławski

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Jan Pacławski

I. ARTYKUŁY

 1. Świętosław Krawczyński – Staszic nam bliski
 2. Zenon Guldon, Lech Stępkowski – „O statystyce Polski” Stanisława Staszica
 3. Wacław Różański – Zasługi Stanisława Staszica dla rozwoju przemysłu ziemi kieleckiej
 4. Zbigniew Rubinowski – Znaczenie działalności Stanisława Staszica dla rozwoju geologii w Polsce

II. PRZYCZYNKI I DONIESIENIA

 1. Stanisław Marcinkowski – Plany regulacyjne miast Kielecczyzny z okresu działalności Stanisława Staszica
 2. Julian Bartosik – Poglądy ekonomiczne i społeczne Staszica

III. RECENZJE

 1. Tadeusz Mizia, Szkoły średnie Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1975, ss. 376 – Zenon Guldon
 2. J. Naumiuk, Klasowy ruch zawodowy metalowców w Zagłębiu Staropolskim w latach 1918-1939, Łódź 1975, ss. 171 – Mieczysław Markowski
 3. Adam Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945, PWN, warszawa 1975 – Józef Krasuski
 • Spis treści za rok 1975

###

Kolegium Redakcyjne

 • Bogusław Adamczyk
 • Jerzy Čmak
 • Zofia Frankiewicz (sekretarz)
 • Zenon Guldon
 • Kazimierz Mierzwa
 • Jan Pacławski (przewodniczący)
 • Halina Żakowa

Redakcja naukowa:

 • dr Jan Pacławski

Adiustacja i korekta:

 • Zofia Frankiewicz

###