Studia Kieleckie – Seria Historyczna nr 5

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NR 5

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2006

***

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Akademia Świętokrzyska

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 128 stron

ISSN 1429-0642

STUDIA KIELECKIE SERIA HISTORYCZNA

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NR 5

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2006

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej
 • Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej
 • Miasta Kielce
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego

###

(…) Niniejsza publikacja poświęcona jest problematyce społeczno-gospodarczej województwa kieleckiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Dotyczy zatem lat, gdy region ten odgrywał istotną rolę w Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na lokalizację, znaczny obszar, zróżnicowaną infrastrukturę gospodarczą i wynikającą z niej strukturę społeczną. Miejmy nadzieję, że zamieszczone w tym tomie opracowania wypełnią w historii dotyczącej międzywojnia, a szczególnie wzbogacą wiedzę o „małej ojczyźnie”. (…)

dr hab. Elżbieta Słabińska

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Elżbieta Słabińska

ARTYKUŁY

 1. Mariusz Nowak – Wdrażanie racjonalnej gospodarki leśnej w kurozwęckich i kotuszowskich dobrach Popielów w latach 1918-1939
 2. Edyta Majcher – Przemysł mineralny w województwie kieleckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Stan liczebny i struktura wewnętrzna
 3. Tomasz Pindral – Potencjał ekonomiczny powiatu kieleckiego w okresie międzywojennym
 4. Dariusz Buras – Ruch spółdzielczy wśród ludności żydowskiej Kielc w latach 1918-1939
 5. Elżbieta Słabińska – Wielkość i struktura emigracji zarobkowej z województwa kieleckiego w latach 1918-1939 na podstawie statystyk rządowych
 6. Elżbieta Słabińska – Emigracja zarobkowa z województwa kieleckiego do Francji w latach 1918-1939
 7. Tadeusz Banaszek – Oddziaływanie wojska na społeczeństwo województwa kieleckiego w latach 1918-1921

MATERIAŁY

 1. Jerzy Gapys – Wrzesień 1939 roku w oczach ziemiaństwa polskiego

RECENZJE

 1. Józef Piłsudski, Maksymy: idee, uwagi, myśli, zebrał i wydał Ryszard Świętek, nakładem RSE Poland, Warszawa 2005, ss. 373 – Urszula Oettingen

###

Redaktor:

 • Elżbieta Słabińska

Recenzenci:

 • Jerzy Szczepański
 • Ryszard Kołodziejczyk

Redaktor techniczny:

 • Teresa Lentowicz

Skład komputerowy:

 • Marzena Buksińska

###