Studia Muzealno-Historyczne, Tom I

15,00

STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

2009

TOM I

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa, Leszek Bukowski

Kielce 2009

Wydawcy:

&

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat

Objętość: 478 stron

ISSN 2080-2420

***

Opis

STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE

2009

TOM I

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa, Leszek Bukowski

Kielce 2009

###

(…) Pierwszy numer „Studiów”, wydawany wspólnie z kielecką delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej, w swej zasadniczej warstwie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących historii Kielc od XVIII wieku do czasów współczesnych. Problematyka inżynierii miejskiej w XIX-wiecznym mieście związana z najnowszymi odkryciami archeologicznymi, tematyka dotycząca rozwoju przestrzennego Kielc, wątki dotykające istotnych dla miasta budowli, przekazują informacje opracowane przez autorów od lat zajmujących się tymi zagadnieniami. (…)

dr Jan Główka

dyrektor Muzeum Historii Kielc

###

SPIS TREŚCI:

 • Słowo wstępne
 • Jan Główka – Muzeum Historii Kielc – siła tradycji

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Anna Adamczyk – Ulica Starowarszawskie Przedmieście i jej sąsiedztwo
 2. Grzegorz Liebrecht Działalność filantropijna biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego w latach 1910-1937
 3. Leszek Dziedzic – Ludność Kielc 1864-1914. Przemiany demograficzne
 4. Krzysztof Myśliński – Budowa łaźni publicznej przy ul. Staszica w Kielcach (1915-1925)
 5. Konrad Otwinowski – Bierna obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa obiektów przemysłowych na obszarze województwa kieleckiego w latach 1922-1939
 6. Sebastian Piątkowski – Kielce w latach 1940-1944. Miasto i jego mieszkańcy w publicystyce gadzinowego „Dziennika Radomskiego”
 7. Andrzej Jankowski – Wieś polska na ziemiach okupowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w postępowaniach karnych organów wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec
 8. Hubert Wilk – Współzawodnictwo pracy jako element codzienności robotniczej – na przykładzie zakładów przemysłowych województwa kieleckiego (1947-1956)
 9. Edyta Krężołek – Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach siedemdziesiątych XX w.
 10. Paweł Gotowiecki – Strajk w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 13-15 grudnia 1981 r.

KOMUNIKATY

 1. Waldemar Gliński, Nina Ziębińska – Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych XVIII-wiecznego budynku bramnego zespołu gospodarczego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach

ŹRÓDŁA

 1. Jan Marcinkowski – Ze wspomnień 1926-1939
 2. Paweł Wolańczyk – Źródła do dziejów Kielc zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 3. Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – Świętokrzyska „Solidarność” (IX 1980-VII 1981) w materiałach własnych i służby bezpieczeństwa. Wybór źródeł
 4. Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – Pismo Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach na temat oporu społecznego i działalności opozycji politycznej w województwie kieleckim w I półroczu 1982 r.
 5. Marzena Grosicka – Spis internowanych z Regionu Świętokrzyskiego. Ośrodek odosobnienia w Kielcach

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Charles van Onselen, The Fox and the Flies. The world of Joseph Silver, Racketeer and Psychopath, Jonathan Cape, London 2007, s. 646, ilustracje, mapy – Jerzy Szczepański

KRONIKA

 1. Marcin Kolasa Dary i nabytki Muzeum Historii Kielc w latach 2006-2008
 2. Zofia Rutkiewicz – Kronika Muzeum Historii Kielc 2006-2009
 • Indeks

###