Studia Muzealno-Historyczne, Tom IX

10,00

STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

2017

TOM IX

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2017

Wydawca:

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat

Objętość: 230 stron

ISSN 2080-2420

***

Opis

STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE

2017

TOM IX

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2017

###

SPIS TREŚCI:

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Paweł Król, Jan Urban – Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915-1922
 2. Olgierd Chojnacki – Józef i Adam Cybulscy – kupcy kieleccy
 3. Andrzej Rembalski – Jana Pazdura koncepcja „Wypisów historycznych regionu świętokrzyskiego dla klasy II gimnazjum”
 4. Tadeusz Banaszek – 20 Pułk Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Kieleckiej (1968-1976)
 5. Piotr Kardyś, Marcin Medyński – Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn, przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
 6. Konrad Otwinowski – Proch i żelazo – strzelecka broń pana w zbiorach Muzeum Historii Kielc
 7. Bartłomiej Tambor – Materiały do dziejów Huty „Ludwików” (KZWM, FSS Polmo-SHL) w Kielcach w zbiorach Muzeum Historii Kielc

KOMUNIKATY

 1. Stanisław Krześniak – Krótka historia początku i końca… mostu im. kpt. Kazimierza Jana Piątka ps. „Herwin”, wybudowanego nad rzeką Bobrzą w Słowiku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Chęciny – Małogoszcz
 2. Barbara Góźdź – Relacja z realizacji wycieczki: „Śladami starachowickich / wierzbnickich Żydów”

ŹRÓDŁA

 1. Ks. Józef Ćwikliński – „Sprawozdanie z moich zajęć i czynności, które spełniałem z całem poświęceniem, obok obowiązków parafialnych, dla dobra i ozdoby kościołów oraz kaplic po wsiach nowo zbudowanych – oprac. Krzysztof Myśliński
 2. Ksiądz Józef Ćwikliński (1817-1894) – oprac. Leszek Dziedzic
 3. Włodzimierz Zacharz – Moje Herby (wspomnienia z lat 1956-1975)

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Jiří Wolf, Michal B. Soukup, Nápisy okresu Teplice. Inscriptiones in districtu Tepliciensi repertae ab antiquissimo tempore usque ad annum 1800. S úvodní studií o francouzské středovĕké epigrafice, kterou sepsala Eva Caramello, Duchcov: Muzeum mĕsta Duchcova 2016, ss. 240, w tym ilustracje – Waldemar Kowalski
 2. Ryszard Bobrow, Żłotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie 2017, s. 182, ilustracje czarno-białe – Krzysztof Myśliński

KRONIKA

 1. Marcin Kolasa – Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2016 r.
 2. Wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Kielc w 2015 i 2016 roku

INDEKSY

 1. Indeks nazwisk
 2. Indeks geograficzny

###