Studia Muzealno-Historyczne, Tom V

10,00

STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

2013

TOM V

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2013

Wydawca:

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat

Objętość: 301 stron (papier kreda)

ISSN 2080-2420

***

Opis

STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE

2013

TOM V

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2013

###

SPIS TREŚCI:

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański – Początki przemysłu kieleckiego
 2. Marek Maciągowski – Początki przemysłu spożywczego w Kielcach
 3. Edyta Majcher-Ociesa – Przemysł drzewny w Kielcach w latach 1918-1939
 4. Tadeusz Banaszek – Produkcja wojskowa kieleckich zakładów przemysłowych w okresie międzywojennym
 5. Krzysztof Myśliński – Budownictwo przemysłowe w Kielcach do 1939 r. Zarys
 6. Hubert Mazur – Źródła do dziejów kieleckiego przemysłu po 1945 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 7. Wiesław Caban – Manifestacje religijno-patriotyczne i wybuch powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich
 8. Jacek Legieć – O Czengerym raz jeszcze
 9. Piotr Kacprzak – Gospodarka leśna w okresie powstania styczniowego
 10. Lidia Michalska-Bracha – Obchody rocznic powstania styczniowego w Kielcach w XIX-XX wieku (do 1939 roku)
 11. Anna Myślińska – Powstanie styczniowe w Świętokrzyskiem na łamach prasy zagranicznej
 12. Marcin Kolasa – Powstańcze groby w ikonografii Muzeum Historii Kielc
 13. Iwona Pogorzelska – Materiały dotyczące powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 14. Marta Pawlina-Meducka – „Gazeta Kielecka” a program pozytywizmu
 15. Dariusz Piotrowicz – Znana, zapomniana i nie poznana przestrzeń miasta – ulica Sienkiewicza w Kielcach
 16. Konrad Otwinowski – Zbiory kielczanina Stanisława Piotrowicza jako przykład prywatnego kolekcjonerstwa „pamiątek historycznych”
 17. Leszek Dziedzic – „Muzeum wyobraźni” André Malraux. Idea i praxis

KOMUNIKATY

 1. Elżbieta Jeżewska – Wizerunki Stanisława Staszica w sztuce

ŹRÓDŁA

 1. Józef Dobski, Pamiętnik z 1939 roku – oprac. Andrzej Rembalski

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Zabytkowa Huta „Józef” w Samsonowie – potrzeba kompleksowej opieki. Sympozjum w Sielpi Wielkiej, 27 lipca 2013 r. – oprac. Adam Czmuchowski

KRONIKA

 1. Marcin Kolasa – Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2012 roku

INDEKS

 1. Indeks nazwisk
 2. Indeks geograficzny

###