Studia Muzealno-Historyczne, Tom VI

10,00

STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

2014

TOM VI

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2014

Wydawca:

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat

Objętość: 307 stron, papier kreda

ISSN 2080-2420

***

Opis

STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE

2014

TOM VI

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2014

###

SPIS TREŚCI:

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Tymoteusz Wróblewski – Kruszce Karczówki i ich kopalnie
 2. Leszek Dziedzic – Genealogia młynarskiego rodu Teligów z podkieleckich Bielin
 3. Krzysztof Myśliński – Żydowskie domy modlitwy w Kielcach
 4. Piotr Bąblewski – Ksiądz doktor Antoni Sobczyński (1888-1959). Społecznik i polityk
 5. Tadeusz Banaszek – Terenowe organy administracji wojskowej w Kielcach (1918-1975)
 6. Agnieszka Malinowska Opieka zdrowotna i socjalna w Starachowicach-Wierzbniku w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 7. Marta Karpińska – Architektura jako platforma wspólnotowej narracji. Kielecki okres działalności Wacława Nowakowskiego 1919-1924
 8. Jarosław Dulewicz – Kielce w PRL – obraz miasta w świetle pamiętników mieszkańców

ŹRÓDŁA

 1. Hubert Mazur – Źródła do dziejów kieleckich Kościołów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 2. Krzysztof Myśliński – Szkicowniki i notatki konserwatorskie Andrzeja Olesia
 3. Marek Maciągowski – Wojenne świadectwo ks. Szczepana Domagały
 4. Jacek Grzybała – Moja ulica – Chęcińska
 5. Piotr Suliga – Kielce miastem współczesnej rzeźby polskiej

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Magdalena Tryzno-Zubkowska Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia Babci Broni. Kielecczyzna 1920-1945. Warszawa 2013, s. 218, www.ocalicwspomnienia.pl
 2. Marcin Wodziński, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008, s. 284, il. – oprac. Marek Maciągowski

KRONIKA

 1. Marcin Kolasa – Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2013 r.
 2. Wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Kielc w latach 2012-2013
 3. Tomasz Wągrowski 1950-2012. Wspomnienie – Andrzej Rembalski
 • Indeks

###