Studia Muzealno-Historyczne, Tom VII

10,00

STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

2015

TOM VII

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2015

Wydawca:

***

Format: B5 (170 x 241)

Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat

Objętość: 320 stron

ISSN 2080-2420

***

Opis

STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE

2015

TOM VII

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2015

###

Siódmy tom „Studiów Muzealno-Historycznych” zawiera materiały będące pokłosiem konferencji naukowej pt. „Kielce – rok 1914”, która miała miejsce w Archiwum Państwowym w Kielcach 5 listopada 2014 roku. Organizatorzy konferencji – Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii UJK w Kielcach, zadbali o to, aby problematyka związana z dziejami miasta w czasie I wojny światowej przedstawiała w sposób w miarę możliwości wyczerpujący najważniejsze zagadnienia sierpnia i września 1914 r. Kwestie militarne, codzienna egzystencja, perspektywa życia w niepodległej ojczyźnie, tradycje kultywowane w latach II Rzeczypospolitej, to tylko niektóre z prezentowanych tematów. (…)

dr Jan Główka

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Jan Główka

MATERIAŁY Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „KIELCE – ROK 1914”, 5 XI 2014 R., RED. J. GŁÓWKA I W. RUTKOWSKA

 1. Wiesława Rutkowska – Źródła do dziejów Kielc w latach I wojny światowej w Archiwum Państwowym w Kielcach
 2. Marcin Kolasa – Źródła ikonograficzne do dziejów Legionów Polskich w zbiorach Muzeum Historii Kielc
 3. Wiesław Caban – Dziewiętnastowieczne spory o drogi do niepodległości
 4. Adam Massalski – Kielczanie w II Brygadzie Legionów Polskich – bracia Massalscy
 5. Małgorzata Przeniosło – Organizacje samopomocy społecznej na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej
 6. Kamila Cybulska – Kobiety w ruchu niepodległościowym na ziemi kieleckiej w latach 1914-1918
 7. Izabela Bożyk – Zapomniana postać oficera Legionów i POW Jana Zdanowicza-Opielińskiego „Wojsznara” i jego związki z Kielcami
 8. Marek Maciągowski – Kielce we wspomnieniach Mosze Nachuma Jerozolimskiego
 9. Lidia Michalska-Bracha – Władysław Dziadosz (1893-1980) – wojewoda kielecki i „strażnik pamięci legionowej”
 10. Grażyna Legutko – Rok 1914 w twórczości Gustawa Daniłowskiego, Andrzeja Struga i Wacława Jaroszewskiego
 11. Hanna Wójcik-Łagan – Józef Piłsudski i rok 1914 w narracjach szkolnych z lata trzydziestych XX wieku
 12. Alicja Malicka – Marsze Szlakiem Kadrówki (1924-1939). Między polityką historyczną a ideą wychowania obywatelskiego

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Leszek Dziedzic – Najstarsze fotografie Kielc (do 1878 r.)
 2. Marta Pawlina-Meducka – Kieleccy cykliści (1892-1906)
 3. Piotr Bąblewski – Franciszek Ernest Giertych (1868-1938) – życie i działalność
 4. Marek Maciągowski – Zamieszki antyżydowskie w Kielcach 11 i 12 listopada 1918 roku w świetle protokołów posiedzeń kieleckiej Rady Miejskiej
 5. Tadeusz Banaszek – 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach (1922-1939)
 6. Agnieszka Danielewska – Czynniki wpływające na stan zdrowotny  kielczan w okresie międzywojennym
 7. Stefania Lazar – Zapowiedź zmian. Pierwsze budynki modernistyczne w Będzinie

ŹRÓDŁA

 1. Bohdan Zalewski, Fragmenty kroniki rodzinnej – oprac. Włodzimierz Martwin, Andrzej Rembalski

KRONIKA

 1. Marcin Kolasa – Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2014 r.
 2. Wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Kielc w 2014 r.

INDEKS

 1. Indeks nazwisk
 2. Indeks geograficzny

###