Studia Muzealno-Historyczne, Tom XI

30,00

STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

2019

TOM XI

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2019

****

Wydawca:

****

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat

Objętość: 322 strony

ISSN 2080-2420

****

Opis

STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE

2019

TOM XI

Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

Kielce 2019

####

SPIS TREŚCI:

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Dariusz Kalina – Wąsosz, czyli Wójtostwo
 2. Tomasz Kaleta – 200-lecie kieleckiego drukarstwa. Przypis do bibliografii najstarszych druków kieleckich
 3. Jerzy Szczepański – Prezydenci Kielc w XIX wieku – między społeczeństwem a władzą
 4. Łukasz Stefański – Życie codzienne kieleckiego więzienia w latach 1826-1918
 5. Krzysztof Fudala – Z dziejów kieleckiego więzienia 1867-1915
 6. Tadeusz Banaszek – Życie codzienne oficerów i podoficerów zawodowych w Garnizonie Kielce w okresie międzywojennym
 7. Paweł Król, Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader – Historia przemysłu wydobywczo-przetwórczego w rejonie Sitkówki koło Kielc w pierwszej połowie XX wieku
 8. Andrzej Kasza, Paweł Król – Poszukiwania uranu w okolicach Daleszyc i Łagowa
 9. Zbigniew J. Wójcik – Profesor dr inż. Wacław Różański (1913-1994) – historyk nauki i techniki
 10. Andrzej Rembalski – Wojskowa i partyzancka działalność profesora Wacława Różańskiego
 11. Jan Główka – Bolesław Markowski wobec zagadnień reformy administracji państwowej w Polsce w latach 1923-1931

KOMUNIKATY

 1. Krzysztof Myśliński – Franciszek Ksawery Kowalski (1827-1903) – zarys działalności architektonicznej
 2. Krzysztof Myśliński – Stanisław Chróściechowski, konserwator zabytków w Kielcach 1920-1923

ŹRÓDŁA

 1. Władysław Dzikowski – W wojsku i na wojnie – oprac. Krzysztof Myśliński
 2. Jan Marcinkowski – Ze wspomnień 1929-1945, cz. 2. – oprac. Jan Główka
 3. Karolina Pojawska (1916-1986) – Stanisław Żak
 4. Ewa Sadowska – Pani Karolina Pojawska – nasza wychowawczyni
 5. Barbara Kraj-Kozubska – Pani profesor „Karolina”
 6. Teresa Leszczyńska-Bugajska – Karolina
 7. Jan Strasz (1893-1948) – Stanisław Żak
 8. Maria Rychter – nauczycielka – Joanna Chałońska
 9. Wspomnienie prof. Jerzego Rutkowskiego – Elżbieta Górecka-Stec
 10. Wspominam mojego profesora Jerzego Rutkowskiego – Henryka Bobińska

PRAKTYKA MUZEALNA

 1. Iwona Grabczak – Edukacja międzykulturowa w świetle projektów edukacyjnych Muzeum Historii Kielc w latach 2009-2018

KRONIKA

 1. Marcin Kolasa – Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2018 r.
 2. Wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Kielc w 2017 i 2018 roku

INDEKSY

 1. Indeks osobowy
 2. Indeks geograficzny

####

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący
 • dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
 • dr hab. Stanisław Meducki
 • prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 • dr Jiří Wolf, Muzeum Duchcov

Recenzenci:

 • dr hab. Stanisław Meducki
 • dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ

Zespół redakcyjny:

 • dr Jan Główka
 • Krzysztof Myśliński
 • Marcin Kolasa

Redakcja:

 • Krzysztof Myśliński

Tłumaczenia:

 • Hanna Mijas

Indeks:

 • Bartłomiej Tambor

Projekt graficzny serii:

 • Anna Góra-Klauzińska

Skład:

 • Daria Maroń-Ptak

####