Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom II

35,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM II

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2013

Wydawcy:

&

&

***

 

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 328 stron + wkładka 16 stron na papierze kreda z 31 fotografiami

ISSN 2353-1223

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM II

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2013

###

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Anna Rogowska – Scalenie ewidencji zlikwidowanych oddziałów zamiejscowych i centrali archiwum – problemy i rozwiązania praktyczne na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach
 2. Hubert Mazur – Staropolski księgi metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 3. Lech Frączek – Działalność Adama Nielepca – burmistrza Szczekocin w latach 1821-1833
 4. Arkadiusz Toporski – Edukacja w zamożnej rodzinie ziemiańskiej na przykładzie Wielopolskich z Chrobrza (1875-1937)
 5. Justyna Staszewska – Społeczność żydowska w Pińczowie w świetle akt Cesarsko-Królewskiej Komendy Powiatowej w Pińczowie (1915-1918)
 6. Tadeusz Banaszek – Źródła do dziejów Wojska Polskiego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym (1919-1939) w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 7. Jarosław Iwoła – Z dziejów komunikacji w województwie kieleckim w latach 1918-1939 w świetle akt Archiwum Państwowego w Kielcach
 8. Michał Zawisza – Akta inspekcji pracy (1945-1949) jako źródło do badań nad sytuacją robotników w pierwszych latach po wojnie (na przykładzie województwa kieleckiego)
 9. Barbara Kasprzyk – „Akcja bunkrowa” w województwie kieleckim 1947-1950
 10. Jarosław Dulewicz – Spółdzielczość mieszkaniowa w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku

ŹRÓDŁA

 1. Zdzisław Jedynak – Dokumenty pergaminowe bożogrobców miechowskich w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
 2. Hubert Mazur – Opis pałacu w Tarnoskale z 1850 roku
 3. Maciej Aleksiejuk, Marta Rzepecka-Aleksiejuk – Protokół ze zjazdu rabinów guberni kieleckiej z 1908 roku
 4. Jerzy Gapys, Edyta Majcher-Ociesa – List robotnicy do Dyrekcji Fabryki „Częstochowianka” w Częstochowie z 11 czerwca 1941 roku

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. Teresa Stachurska-Maj, Violetta Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81 + CD – Danuta Konieczka-Śliwińska
 2. Zagłębie Dąbrowskie w II Rzeczypospolitej (1918-1939), red. Jan Walczak, Sosnowiec 2005, ss. 318 – Elżbieta Słabińska
 3. Edyta Majcher-Ociesa, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie 2011, ss. 119 – Paweł Grata
 4. Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB, Wstęp, wybór źródeł i opracowanie Ryszard Sodel, Lublin 2011, ss. 269 + fot. – Tomasz Domański
 5. Krystyna Bień-Orlicz, O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległościowej Ludwika Machalskiego ps. „Mnich”, Kraków 2012, ss. 262 – Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

KRONIKA

 1. Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach w 2012 roku – Wiesława Rutkowska
 2. Z kroniki Archiwum kieleckiego – o otwarciu nowej siedziby słów kilka – Łukasz Guldon
 3. Sprawozdanie z promocji I tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”, 19 lutego 2013 roku – Hubert Wilk
 4. Konkurs genealogiczny „Moja Rodzina” – Iwona Pogorzelska, Wojciech Grzesik
 5. Warsztaty „Edukacja w archiwum”, Wrocław 5 września 2012 roku (W ramach VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r.) – Hubert Mazur
 6. Konferencja naukowa „Z dziejów przemysłu w Kielcach w XIX i XX stuleciu”, Kielce, 28 listopada 2012 roku – Michał Brzoza
 7. Sprawozdanie z konferencji „Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 r.”, Chmielnik 14-15 czerwca 2013 roku – Beata Łakomiec
 8. Sprawozdanie z konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” – Michał Brzoza
 9. Sprawozdanie z obchodów 70. rocznicy likwidacji getta w Ożarowie – Edyta Majcher-Ociesa, Jerzy Gapys
 10. Sprawozdanie z sympozjum w Sielpi Wielkiej 27 lipca 2013. Zabytkowa Huta ⇒Józef⇐ w Samsonowie” – Adam Czmuchowski

SYLWETKI

 1. Profesor Zenon Guldon (24 XI 1936-25 VII 2012) –Waldemar Kowalski
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości

###