Synagoga w Kielcach

15,00

Leszek Dziedzic

SYNAGOGA W KIELCACH

****

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa

Zeszyt 14

Kielce 2022

****

Wydawca:

Muzeum Historii Kielc

****

Format: kwadrat (220 x 220)

Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt

Objętość: 48 stron z 44 ilustracjami

****

ISBN 978-83-63477-43-1

****

Opis

Leszek Dziedzic

SYNAGOGA W KIELCACH

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa, Zeszyt 14

Kielce 2022

####

W czasach I Rzeczypospolitej brak jest śladów, które wskazywałyby, że Żydzi mieszkali w Kielcach. Tradycyjnie przyjmuje się, że był to jedynie wynik przestrzegania zwyczajowego prawa „de non tolerandis Judaeis”, zakazującego Żydom osiedlania się w mieście, a nie posiadania przez miasto takiego przywileju. Podejmowane przez żydowskich przedsiębiorców w pierwszej połowie XIX w. próby osiedlania się w Kielcach na szerszą skalę były skutecznie blokowane przez broniące swoich interesów tutejsze mieszczaństwo. Tylko kilkanaście rodzin żydowskich posiadało w tym okresie prawo do legalnego zamieszkania w mieście. (…)

Leszek Dziedzic

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Synagoga w Kielcach
 • Synagogue in Kielce (tekst równoległy w języku angielskim)
 • Przypisy
 • Ilustracje

####

Redakcja:

 • Krzysztof Myśliński
 • dr Paweł Wolańczyk

Korekta i redakcja językowa:

 • Ewa Jastrzębska

Skład:

 • Mariusz Stec

Tłumaczenie na j. angielski:

 • Hanna Mijas

Projekt graficzny serii:

 • Anna Góra-Klauzińska

Na okładce:

 • Wschodnia elewacja frontowa synagogi kieleckiej według planu inwentaryzacyjnego z 1949 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach

####