Sytuacja i potrzeby mieszkaniowe w regionie kieleckim w latach powojennych

6,00

Mieczysław Piechnik

SYTUACJA I POTRZEBY

MIESZKANIOWE

W REGIONIE KIELECKIM

W LATACH POWOJENNYCH

Kielce 1981

****

WYDAWCA:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (167 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, tekturowa

Objętość: 189 stron

****

 

Opis

SYTUACJA I POTRZEBY

MIESZKANIOWE

W REGIONIE KIELECKIM

W LATACH POWOJENNYCH

Autor: Mieczysław Piechnik

Kielce 1981

####

Książkę wydano z funduszów

 • Społecznego komitetu Organizacyjnego Obchodów Święta Prasy „Słowo Ludu” w Kielcach

####

W hierarchii potrzeb współczesnego człowieka mieszkanie zajmuje miejsce szczególne. Jego wysoka ranga w odczuciu społecznym wynika z różnorodnych funkcji, których rola i znaczenie nadal wzrasta, mimo zwiększającej się działalności instytucji oświatowo-wychowawczych i społeczno-kulturalnych. Mieszkanie wciąż ma duży wpływ na kształtowanie standardu życia jednostki i rodziny, a także warunkuje rozwój społeczny i gospodarczy kraju. (…)

dr Mieczysław Piechnik

####

SPIS TREŚCI:

 • Od Autora
 1. Wprowadzenie w problematykę mieszkaniową
 2. Ważniejsze przesłanki rozwoju społeczno-gospodarczego Kielecczyzny
 3. Rozwój procesów demograficznych i urbanizacyjnych oraz ich wpływ na potrzeby mieszkaniowe
 4. Formy i rozmiary budownictwa mieszkaniowego w latach powojennych
 5. Sytuacja mieszkaniowa w województwie kieleckim i stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności
 6. Sytuacja i potrzeby mieszkaniowe po podziale administracyjnym kraju w 1975 r. w nowo utworzonych województwach kieleckim  i radomskim
 7. Główne kierunki i rozmiary budownictwa mieszkaniowego i próba ich oceny w świetle perspektywicznych potrzeb województw kieleckiego i radomskiego
 8. Zakończenie
 • Bibliografia
 • Spis tabel

####

Komisja Wydawnicza

 • Zdzisław J. Adamczyk
 • Mieczysław Markowski (przewodniczący)
 • Mieczysław Szczodrak
 • Stanisław Zdrodowski
 • Halina Żakowa

Recenzenci

 • prof. dr Adam Andrzejewski
 • prof. dr hab. Wincenty Kawalec

Redaktor

 • Henryk Stachowski

Korektorka

 • Małgorzata Piątkowska

Druk

 • CzZG, ZP Kielce

Nakład

 • 600 egzemplarzy

####