W duchu krajoznawstwa

25,00

Cezary Jastrzębski

W DUCHU KRAJOZNAWSTWA

TRADYCJE ZWIEDZANIA REGIONU W WIDŁACH WISŁY I PILICY DO ROKU 1809

Kielce 2017

Wydawca:

Wydawnictwo ŚWIATOWID Kielce

***

Format: B5 (163 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 144 strony

ISBN 978-83-62509-13-3

***

Opis

W DUCHU KRAJOZNAWSTWA

TRADYCJE ZWIEDZANIA REGIONU W WIDŁACH WISŁY I PILICY DO ROKU 1809

Autor: Cezary Jastrzębski

Kielce 2017

###

Patron Medialny:

###

Teren w widłach Wisły i Pilicy od dawna budził zainteresowanie zarówno zwiedzających, jak i krajoznawców.Centralnie położony na ziemiach polskich, od początku naszej państwowości był znany osobom, które z różnych powodów podejmowały trud podróżowania. Znajdujące się tu ważne ośrodki administracyjne, gospodarcze, religijne i handlowe łączyły utarte trakty, ułatwiające nie tylko komunikację wewnętrzną, ale sięgające też poza granice kraju. Wiedzę o regionie pogłębiały głośne wydarzenia historyczne o randze ponadlokalnej, skrupulatnie spisywane przez kolejne pokolenia dziejopisarzy. (…)

dr Cezary Jastrzębski

###

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie
 1. Rozwój krajoznawstwa w Polsce
 2. Dzieje zwiedzania regionu w widłach Wisły i Pilicy do roku 1795
 3. Widły Wisły i Pilicy terenem zainteresowania podróżników w latach 1796-1809
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Indeks wybranych nazw geograficznych

###

Tekst:

 • Cezary Jastrzębski

Redakcja:

 • Cezary Jastrzębski

Recenzja:

 • prof. dr hab. Adam Massalski

Skład:

 • Wydawnictwo „Światowid”, Marcin Lorek

Korekta:

 • Dorota Jastrzębska

Na okładce wykorzystano motyw z pocztówki ze zbioru Krzysztofa Lorka

Wydawca:

 • Wydawnictwo „Światowid”, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30, e-mail: swiatowid@op.pl

Druk:

 • Wigraf Studio, Kielce

###