W kręgu szaleństwa

16,00

W KRĘGU SZALEŃSTWA

Redakcja naukowa: Agnieszka Dolecka, Przemysław Znojek

Kielce 2020

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (165 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 240 stron

ISBN 978-83-60777-86-2

***

Opis

W KRĘGU SZALEŃSTWA

Redakcja naukowa: Agnieszka Dolecka, Przemysław Znojek

Kielce 2020

###

SPIS TREŚCI:

 1. Adrianna Dziemitko – Wyobrażenia teriomorficzne a stan umysłu. Młodopolskie szały
 2. Marianna Forysiak – Szaleństwo, opętanie, pomnożenie. Tożsamość rozbita na głosy w „Dziadach” Adama  Mickiewicza
 3. Александр Глотов (Alieksandr Głotow) – Сумасшедший дом, или Союз писателей (Dom wariatów, czyli Związek Literatów)
 4. Dmytro Klymenko – К вопросу составления идеографической словарной статьи о безумии. Роль переживаемой преднаучной картины животных в решении проблемы трансцендентного безумия и сумасшествия в контексте языческих восточнославянских верований (Próba zestawienia słownikowego hasła idiograficznego o szaleństwie. Rola doświadczalnego przednaukowego obrazu zwierząt w rozwiązywaniu problemu transcendentalnego szaleństwa i szaleństwa w kontekście pogańskich wierzeń wschodniosłowiańskich)
 5. Jędrzej Kościński – Szaleństwo pośród murów. Problemy instytucjonalnej opieki psychiatrycznej a jej obraz w obserwacyjnym filmie dokumentalnym („Titicut Follies” Fredericka Wisemana i „Asylum” Petera Robinsona)
 6. Aleksandra Ewelina Mikinka – „Mistyczna gorączka”. Okultyzm, spirytyzm i szaleństwo – wzajemne związki trzech motywów w literaturze przełomu XIX i XX wieku
 7. Edwin Olczak – Sztuka szaleństwa w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie teorii Czystej Formy Witkacego
 8. Edyta Olszańska-Smolarek – Rafał Wojaczek między szaleństwem, obsesją a farsą
 9. Angelika Pelka – Pomiędzy dziecięcym obłąkaniem a pragnieniem śmierci. Zbrodniczość Joasi Grandjean w „Kartce miłości” Emila Zoli
 10. Adrian Sadowski – Realizm rozszerzony – literatura realizmu magicznego wobec europejskiej tradycji czytelniczej
 11. Yelizaveta Startsava – Nie(romantyczna) kobieta w „Urywkach z pamiętnika oryginalnie wychowanej kobiety” (1842) Eleonory Sztyrmer
 12. Katarzyna Stefańska – Obraz Jakuba Franka na podstawie „Księgi Słów Pańskich” – mesjasz czy szaleniec?
 13. Anna Szmuc – Szaleństwo czy genialność? O fenomenie zabiegów magnetycznych na łamach „Wiadomości Brukowych” i „Pamiętnika Magnetycznego Wileńskiego” (na wybranych przykładach)
 14. Dagmara Śniowska – „Ślub”: szaleństwo czy powrót do stanu natury?
 15. Jan Vorel – Destrukce vědomí versus hledání duchovní integrity ve struktuře žánru experimentálního románu Andreje Bělého (Destrukcja świadomości vs. poszukiwanie duchowej integralności w strukturze gatunku eksperymentalnej powieści Andrieja Biełego)
 16. Martyna Wrońska – Joker w popkulturze – od zera do antybohatera
 17. Przemysław Znojek – Szaleństwo naznaczone ideologią w powieści Ladislava Fuksa „Palacz zwłok”

###

Recenzenci:

 • Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
 • prof. dr hab. Dorota Heck
 • prof. dr hab. Oksana Łabaszczuk
 • prof. UR dr hab. Elżbieta Mazur
 • Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
 • prof. dr hab. Aleksandr Wołkowiński

Korekta:

 • Przemysław Znojek

Skład, redakcja techniczna i projekt okładki:

 • Agnieszka Dolecka

Druk i oprawa:

###