Wpływ denudacji na chemizm wód w zlewni Czarnej Nidy

4,00

Czesław Rzepa

WPŁYW DENUDACJI

NA CHEMIZM WÓD

W ZLEWNI CZARNEJ NIDY

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Kielce 1992

****

WYDAWCA:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A5 (143 x 204)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 100 stron

****

ISBN 83-900145-5-6

****

Opis

WPŁYW DENUDACJI

NA CHEMIZM WÓD

W ZLEWNI CZARNEJ NIDY

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Autor: Czesław Rzepa

Kielce 1992

####

Wydano nakładem finansowym Autora

przy pomocy Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

SPIS TREŚCI:

 • Uwagi wstępne
 1. Charakterystyka obszaru badań
 2. Metoda podziału roku hydrologicznego na okresy jako podstawa badania reżimu rzecznego
 3. Charakterystyka okresów hydrologicznych w zlewniach cząstkowych Czarnej Nidy
 4. Charakterystyka reżimu wodnego rzek w wydzielonych okresach hydrologicznych
 5. Własności fizyczno-chemiczne i korozyjne wód w zlewni Czarnej Nidy
 6. Bilans denudacji chemicznej Gór Świętokrzyskich
 7. Denudacja chemiczna Gór Świętokrzyskich na tle obszarów krasowych
 • Uwagi końcowe
 • Literatura
 • Wykaz rysunków
 • Wykaz tabel
 • The Influence of Chemical Denudation on the Chemistry of Czarna Nida Basin Water in the Holy Cross Mountains – Summary
 • L’influence de la denudation sur le chimisme des eaux dans le bassin de la Nida Noire dans les Montagnes de Sainte-Croix – Resumé

####

Recenzenci

 • prof. dr hab. Marian Pulina
 • prof. dr hab. Alfred Jahn
 • doc. dr hab. Czesław Żak

Redakcja

 • Małgorzata Piątkowska

Korekta

 • Bolesław Kowalski

Skład i druk

 • Kieleckie Zakłady Graficzne

Nakład

 • 475 + 25 egzemplarzy

####