Zaczęło się od przytułku…

4,00

Maciej Zarębski

ZACZĘŁO SIĘ

OD PRZYTUŁKU…

Staszów 1991

Wydawca:

STASZOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

***

Format: A5 (127 x 210)

Oprawa: miękka, spinana, mat

Objętość: 66 stron

***

Opis

ZACZĘŁO SIĘ OD PRZYTUŁKU…

BIBLIOTEKA STASZOWSKA 22

Autor: Maciej Zarębski

Staszów 1991

###

Pierwsze wzmianki o zorganizowanej opiece społecznej w Staszowie i dobrach staszowskich pochodzą z wieku XVII. Wówczas to właściciele Staszowa utworzyli dom opieki społecznej zwany parafialnym szpitalem polskim. Mieścił się on w budynku przy kościele św. Bartłomieja. Pieczę nad tym obiektem sprawował miejscowy proboszcz oraz zarząd miasta. Nieco później, bo ok. roku 1730 przy ul. Długiej powstał drugi obiekt tego typu zwany szpitalem żydowskim. Te obydwa domy opieki społecznej są wymieniane w XVIII wiecznych inwentarzach miasta. Pensjonariuszami domów byli ludzie samotni, niedołężni starcy oraz osoby kalekie. Otrzymywali od zarządu dóbr produkty żywnościowe, a wyznaczone przez proboszcza osoby sprawowały nad nimi opiekę. Przed „szpitalem” była umieszczona skrzynka na jałmużnę, za którą sprawiano ubogim sukienne płaszcze. „Szpitale”, które nazwalibyśmy dzisiaj przytułkami, były ściśle związane ze społecznością miasta nie tylko z powodu konieczności świadczenia jałmużny i opieki, ale również z faktu, iż pensjonariusze tych obiektów byli często proszeni przez mieszczan staszowskich na matki i ojców chrzestnych dla nowonarodzonych dzieci. (…)

dr med. Maciej Andrzej Zarębski

###

SPIS TREŚCI

  1. Z dziejów Staszowskiej Służby Zdrowia
  2. Sylwetki zasłużonych – Michał Żelazowski – lekarz medycyny; Melchior Dowgiałło – lekarz medycyny; Władysław Roth – lekarz medycyny; Wojciech Kotlarz – felczer medycyny; Bolesław Krauze – farmaceuta, społecznik i filantrop; Leon Karbownicki – lekarz medycyny; Stefan Niewirowicz – lekarz medycyny; Jan Rażny – lekarz weterynarii, twórca Fredreum; Helena Soszyńska – pielęgniarka zakonna; Wiktor Bolesław Krauze – farmaceuta, społecznik; Stanisław Ostrowski – pielęgniarz; Czesław Kozłowski – lekarz medycyny; Stefan Koper – lekarz medycyny, wybitny społecznik; Jerzy Popiel – lekarz medycyny; Jan Bojarowicz – lekarz medycyny; Janusz Przystał – farmaceuta, kolekcjoner; Piotr Gorostowicz – lekarz medycyny; Ryszard Żelazowski – lekarz medycyny; Jacek Chłopicki – lekarz medycyny; Andrzej Gierczak – mikrobiolog
  3. Z działalności Koła PTL w Staszowie
  4. Bibliografia
  5. Współczesne oblicze Staszowskiego ZOZ-u. Stan na dzień 31 VIII 1991 r.
  • Reklamy
  • Zdjęcia

###