Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym

12,00

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY

W ASPEKCIE FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM I DUCHOWYM

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz, Jan Schejbal

Kielce 1998

Wydawca:

***

Format: B5 (167 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 235 stron

ISBN 83-86006-19-6

***

Opis

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY

W ASPEKCIE FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM I DUCHOWYM

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz, Jan Schejbal

Kielce 1998

###

Wydano z funduszy:

 • Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. W. Buszkowskiego w Kielcach
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Kielcach

###

(…) Książka ta adresowana jest zarówno do lekarzy pediatrów i pielęgniarek szkolnych, jak i do pedagogów, psychologów i wychowawców. Lekarz pediatra powinien bowiem znać złożone problemy psycho-socjo-pedagogiczne wieku rozwojowego, a pedagog i psycholog – zagadnienia związane z rozwojem biologicznym i stanem zdrowia dzieci i młodzieży. Tylko wówczas będą mogli oni ogarnąć specyficzne i zróżnicowane problemy tego wieku i co bardzo istotne – ściśle ze sobą współpracować. (…)

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

lek. med. Jan Schejbal

###

SPIS TREŚCI:

 • Lekarz medycyny Jan Schejbal (1930-1997)  Andrzej Jopkiewicz

 

 

 

 • Wprowadzenie – Andrzej Jopkiewicz, Jan Schejbal
 • Introduction – Andrzej Jopkiewicz, Jan Schejbal

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE FIZYCZNYM – Marian Krawczyński

 1. Marian Krawczyński – Problemy zdrowotne i psycho-społeczne dojrzewającej młodzieży
 2. Jadwiga Kopczyńska-Sikorska – Stan zdrowia fizycznego populacji w wieku szkolnym
 3. Jan Schejbal – Działalność i zadania Poradni Fizjologii i Zaburzeń Rozwoju w Kielcach w latach 1960-1995
 4. Barbara Woynarowska – Nieograniczony zespół opóźnienia rozwoju – etiologia, patogeneza, diagnozowanie i leczenie
 5. Hanna Cerańska-Goszczyńska – Zagrożenia zdrowotne związane z wczesną aktywnością seksualną młodzieży
 6. Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska, Ilona Burzyńska, Joanna Mazur – Zmiany zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1990-1994
 7. Maria Jodkowska, Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska, Anna Dobrowolska, Anna Wojciechowska – Postrzeganie własnego zdrowia i wyglądu przez młodzież w wieku 11-15 lat w Polsce
 8. Maria Pułtorak – Problemy zdrowotne okresu pokwitania u dziewcząt
 9. Hanna Chrząstek-Spruch – Możliwości oceny tempa wzrastania wysokości ciała u dzieci i młodzieży na podstawie wyników badań długofalowych
 10. Andrzej Jopkiewicz – Różnice środowiskowe w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie
 11. Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga – Ocena funkcjonowania dzieci z niedoborem wysokości ciała
 12. Krzysztof Grzegorz Tyfa, Piotr Ignacy Tyfa – Radiologiczna ocena wieku kostnego u dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych
 13. Anna Porębska, Rafał Łuczyński – Obrażenia ciała u dzieci krzywdzonych – obserwacje własne
 14. Anna Porębska, Joanna Pluszczyńska, Wojciech Wąsacz, Rafał Kasica, Wojciech Niedziela, Rafał Łuszczyński – Porównawcza analiza urazów u dzieci w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w latach 1992 i 1995

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM I DUCHOWYM – Jerzy Mellibruda

 1. Józef Tischner – Zdrowie dzieci w aspekcie duchowym
 2. Krystyna Ostrowska – Zdrowie młodzieży w aspekcie psychicznym
 3. Irena Namysłowska – Nerwice szkolne – próba ujęcia systemowego
 4. Jan Schejbal – Poradnictwo psycho-socjo-medyczne w Poradni Medycyny Szkolnej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w Kielcach
 5. Jan Tatarowicz, Irena Pufal-Struzik – Nieprzystosowani znerwicowani (na przykładzie uczniów agresywnych)
 6. Elżbieta Gałecka – Kilka refleksji na temat wybranych problemów dojrzewania psychicznego współczesnej młodzieży
 7. Zofia Byczkowska – Medyczne poradnictwo zawodowe
 8. Danuta Szmalec – Orzekanie o formach kształcenia ponadpodstawowego uczniów klas VIII z „problemem zdrowotnym” w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym w województwie kieleckim
 9. Danuta Czerwińska-Ćwiąkała, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała, Agnieszka Mazur – Doświadczenia z pracy w Gabinecie Nerwic Szkolnych i Niedostosowania Społecznego Poradni Medycyny Szkolnej w Kielcach
 10. Elżbieta Polus-Szeniawska – Ocena warunków sprawowania opieki zdrowotnej w domach dziecka w Polsce
 11. Mirosław Jamrożek – Policyjna Izba Dziecka jako instytucja wspomagająca system pomocy krzywdzonemu dziecku
 12. Monika Domom – Współdziałanie w psychospołecznym postępowaniu z dzieckiem (psycholog, pedagog, ksiądz). Przedstawienie przypadku
 13. Maria Górecka-Lasota – Pomoc dziecku z wadą słuchu
 14. Izabela Chojnowska-Ćwiąkała, Danuta Glanda, Marek Ćwiąkała – Elektroniczne LSD
 15. Jerzy Rzepka – Kilka uwag na temat edukacji seksuologicznej
 16. Mirosław Wojciechowski – Dzieci przeciw dzieciom
 17. Janusz M. Dobrowolski, Kazimierz Arabski, Stanisław Horeglad, Przemysław Potasz – Doświadczenia współpracy Dziecięcego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Górka” w Busku-Zdroju z ośrodkami dziennego pobytu
 18. Elżbieta Walkowicz – Koncepcja szkoły promującej zdrowie i jej realizacja w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

###