Żeromski na ekranie

10,00

ŻEROMSKI

NA EKRANIE

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 1997

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B3 (239 x 166)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 76 stron + wkładka 24 strony na papierze kreda z 38 fotografiami

ISBN 83-86006-07-2

***

Opis

ŻEROMSKI NA EKRANIE

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 1997

####

Wydano przy pomocy finansowej

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Urzędu Miasta w Kielcach

####

Od chwili swego powstania kino korzystało z określonych tekstów literackich, od tego też momentu toczy się dyskusja, czy to dobrze dla literatury, czy źle.Za korzystaniem przemawiała okresowa popularyzacja pisarza i określonych treści filmowanego utworu. Zawsze można było liczyć, że publiczność kinowa poszerzy krąg czytelników. Przeważnie nadzieje były złudne. Nawet jeśli komercyjny aspekt popularności zyskiwał, bo do księgozbioru domowego dokupywano filmowany utwór, to niewielu uczestników filmowego widowiska do końca przeczytało zekranizowaną książkę. Ta droga popularyzacji literatury jest złudna. Poza tym interpretacje kinowe często mijają się z intencjami wpisanymi przez pisarza w tekst literacki, co rzutuje na charakter odbioru dzieła nie tylko we współczesnym ekranizowaniu okresie, ale i w latach późniejszych, a obiegowe opinie o filmie przenoszone są na utwór literacki. (…)

prof. dr hab. Jan Pacławski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Jan Pacławski
 1. Andrzej Kołodyński – Związki kina polskiego z literaturą. Próba zarysu problematyki
 2. Maryla Hopfinger – Kulturowe konteksty związków literatury i filmu
 3. Zdzisław Jerzy Adamczyk Wierna rzeka w powieści i w filmie
 4. Jan Słodowski Dzieje grzechu – historia adaptacji filmowych
 5. Jerzy Semilski – Zaginione i nie zrealizowane adaptacje filmowe utworów Żeromskiego

ANEKS

 1. Barbara Gierszewska, Adam Jachimczyk – Adaptacje filmowe utworów Stefana Żeromskiego w opracowaniach, recenzjach, wywiadach prasowych (Materiały bibliograficzne w wyborze)
 2. Stefan Żeromski – Wieczna fala. Sztuka kinematograficzna w sześciu częściach – komentarz Zbigniew Goliński, Justyna Golińska

####

Redaktor naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Jan Pacławski

Opracowanie edytorskie:

Ilustracje na okładce:

 • Stefan Żeromski z roku 1924, według drzeworytu Wł. Skoczylasa, ze zbiorów Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego w Kielcach
 • Pozostałe ilustracje (w tym również w tekście) ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie

Łamanie:

 • Józef Bąkowski, Kielce, tel. (041) 332 58 76

Druk:

####