Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia

25,00

Z ŻYCIA RELIGIJNEGO SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

W XVI-XX WIEKU

STUDIA

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas

Kielce 2014

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (161 x 233)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 204 strony

****

ISBN 978-83-60777-56-5

****

Opis

Z ŻYCIA RELIGIJNEGO SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

W XVI-XX WIEKU

STUDIA

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas

Kielce 2014

####

Publikacja sfinansowana ze środków:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

####

Zamieszczone w niniejszej książce artykuły dotyczą kilku podstawowych wyznaczników życia religijnego szlachty i ziemiaństwa. Znalazły się tu zatem rozważania na temat relacji między szlachtą a cystersami w Jędrzejowie w dobie staropolskiej, socjologiczne spojrzenie na miejsce parafii rzymskokatolickiej w społeczności lokalnej, prace ukazujące ściśle związaną z praktykami pobożnymi działalność fundacyjną szlachty sandomierskiej. (…)

dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK

dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK

dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK

####

 

SPIS TREŚCI:

 • Od Redaktorów
 1. Maciej Zdanek – Szlachta i cystersi jędrzejowscy XVII-XVIII w. w świetle wykazu konfratrów przyklasztornego bractwa św. Bernarda
 2. Dominika Burdzy – Pochówki i fundacje szlacheckie w kolegiacie sandomierskiej w XV-XVII wieku
 3. Sylwia Konarska-Zimnicka – Parafia rzymskokatolicka w społeczności lokalnej w optyce badań socjologicznych
 4. Jacek Pielas – Zapisy szlachty na rzecz jezuitów sandomierskich w XVII wieku
 5. Radosław Kubicki – Z dziejów ofiarności na rzecz Kościoła oraz religijności szlachty w Opatowie w XVIII wieku
 6. Mariusz Nowak – Kultura funeralna ziemiaństwa terenów między Wisłą a Pilicą w okresie niewoli narodowej (na wybranych uroczystościach pogrzebowych)
 7. Katarzyna Jedynak – Postawy i zachowania duchownych pochodzących ze środowiska ziemiańskiego na prze łomie XIX i XX wieku – na przykładzie Kielecczyzny
 8. Urszula Oettingen – Religijność ziemianek w latach niewoli narodowej w świetle życia Marii z Moszyńskich Pusłowskiej
 9. Jerzy Gapys – Religijność i jej przejawy w życiu ziemiaństwa polskiego w dystrykcie radomskim 1939-1945
 • Indeks osobowy – opracował Stanisław Rogala
 • Indeks nazw geograficznych i etnicznych – opracował Stanisław Rogala

###

Recenzenci:

 • dr hab. Hubert M. Łaszkiewicz
 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner
 • dr hab. Beata Wojciechowska

Opracowanie redakcyjne, korekta, skład i łamanie:

 • dr Stanisław Rogala

Projekt okładki:

 • Anna Domańska

Tłumaczenie na język angielski:

 • Magdalena Ożarska

Druk:

 • KARAD Kielce (nakład 300 egz.)

###