Loading...
działalność popularyzatorska 2021-06-21T09:38:06+02:00

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

***********************************************************************************************************************************

2021

VI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Język jako świadectwo kultury

Język. Kultura. Społeczeństwo

###

OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH

Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury

XXIX Tydzień Kultury Języka

 • Wykład 1 z cyklu Wykłady Mistrzów: prof. dr hab. Kazimierz OżógCzy współczesny język młodzieży jest kodem ograniczonym
 • Wykład: dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK – Rola rozrywek umysłowych w kształceniu sprawności językowej
 • Wykład 2 z cyklu Wykłady Mistrzów: dr hab. Marek Łaziński, prof. UW – Słownictwo młodzieżowe. Geneza, historia i tendencje rozwojowe
 • Debata o nowych trendach w języku i kulturze: Mateusz Adamczyk i zaproszeni Goście – Młode słowa i nowe media
 • Wykład 3 z cyklu Wykłady Mistrzów: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek – Język i subkultury młodzieżowe

###

***********************************************************************************************************************************

2020

V Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Język jako świadectwo kultury

Język. Kultura. Społeczeństwo

###

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości

Suchedniów, 29-30 września 2020 roku

###

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Automotive Safety 2020

Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych

Kielce – Cedzyna 21-23 października 2020 roku

###

Seminarium

pod patronatem

Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce

Marcina Różyckiego

Tok lekcyjny w układach łańcuchów Markowa jako rozszerzenia toku herbartowskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 15 stycznia 2020 roku

###

Nagrania do projektu By nie zapomnieć – ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach:

 1. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 2. dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK
 3. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
 4. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK
 5. prof. dr hab. Robert Kotowski
 6. prof. dr hab. inż. Maria Żygadło
 7. prof. dr hab. Marek Jóźwiak
 8. dr Andrzej Rembalski
 9. dr hab. Elżbieta Koniusz, prof. UJK
 10. dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

***********************************************************************************************************************************

2019

XXVII Tydzień Kultury Języka

 • Jesteś tym co mówisz – rozważania o mowie pogardy – dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

###

IV Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Język jako świadectwo kultury

Język. Kultura. Społeczeństwo

###

Konferencja Naukowa

Ks. Władysław Siarkowski

historyk, archeolog, etnograf, językoznawca

W hołdzie współpracownikowi Oskara Kolberga

###

Wykłady z serii Wiedza: Otwarte!:

 1. Powstanie Styczniowe w Górach Świętokrzyskich – prof. dr hab. Wiesław Caban
 2. Metale w służbie Imperium. Rzymskie górnictwo kruszcowe – metody eksploatacji, własność kopalń i wpływ na środowisko przyrodnicze – dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK
 3. Niechajże ujrzę, jak dusza Wam płonie! Przełomowe inscenizacje „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego – dr hab. Diana Poskuta-Włodek, prof. UJK
 4. Modernizm czy modernizacja. Kieleckie dylematy niepodległości w architekturze publicznej 1918-1939 – mgr Krzysztof Myśliński
 5. Trucizny w świecie zwierząt – prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski
 6. Brawurowa ucieczka z KL Auschwitz (20 VI 1942). Kazimierz Piechowski – więzień KL Auschwitz – dr Tomasz Łączek

###

Wykłady z serii Mała Ojczyzna – Świętokrzyskie: ludzie, wydarzenia, miejsca:

 1. Reformacja protestancka oraz reforma katolicka w Świętokrzyskim w XVI-XVII wieku – prof. dr hab. Waldemar Kowalski
 2. Wynalazcy z Miedzianki – sukces i klęska – dr Juliusz Braun
 3. Miasteczko świętokrzyskie w XIX wieku – prof. dr hab. Wiesław Caban
 4. Kapitan Jan Stoiński – tragizm bohatera – mgr Marian Jankowski
 5. Działalność Wojska Polskiego na rzecz społeczeństwa w województwie kieleckim w latach II Rzeczypospolitej – dr Tadeusz Banaszek
 6. Od Ziemi Sandomierskiej do województwa świętokrzyskiego – mgr Leszek Dziedzic
 7. Filozofowie między Wisłą a Pilicą – dr Piotr Iwański
 8. Biblioteka oo. bernardynów z Karczówki na przestrzeni XVII-I poł. XIX wieku. Stan badań, zachowany księgozbiór, perspektywy – dr Piotr Kardyś
 9. Ksiądz Stanisław Cieśliński, proboszcz wojskowej parafii Kielce – dr hab. Elżbieta Słabińska
 10. O świętokrzyskich „małych ojczyznach” refleksji kilka… – mgr Jan Jadach

###

Nagrania do projektu By nie zapomnieć – ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach:

 1. prof. dr hab. Jan Pacławski
 2. dr Juliusz Jan Braun
 3. dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK
 4. dr hab. Janusz Detka, prof. UJK
 5. prof. dr hab. Andrzej Radowicz
 6. prof. dr hab. Stanisław Wiech
 7. dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK
 8. dr Michał Kosztołowicz
 9. prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz
 10. prof. dr hab. Arkadiusz Płoski

***********************************************************************************************************************************

2018

XXVI Tydzień Kultury Języka

 • O języku i komunikacji w Internecie – dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

###

XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna

Automotive Safety 2018

Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych

###

III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Język jako świadectwo kultury

Język. Kultura. Społeczeństwo

###

Spotkanie poświęcone tematyce:

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

###

Wykłady z serii Wiedza: Otwarte!:

 1. Z dziejów wsi Czarnów i Tumlin mgr Dariusz Kalina
 2. Historia miasta w ziemi zapisana. Kielce w świetle ostatnich badań archeologicznych – mgr Waldemar Gliński
 3. Nudziarze, dziobaki, zdzieraki… O komunikacji w obrębie wybranych społeczności internetowych – dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK
 4. Z naszych ekranów. Kultura filmowa w Kielcach – dr Monika Bator
 5. Całym sobą. O Janie Strożeckim (1869-1918) – red. Jerzy Daniel
 6. Jubileusz Milenium Chrztu i Państwa Polskiego – z perspektywy 50-lecia – dr Anita Młynarczyk-Tomczyk, dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK
 7. Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy. Wokół historiografii okresu PRL – mgr Piotr Pasisz
 8. Historia cmentarzy kieleckich – prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 9. Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
 10. „Każdy brał co chciał…” Antyżydowskie zamieszki w Wodzisławiu w listopadzie 1918 roku – dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK

###

Wykłady z serii: Po co nam historia Małej Ojczyzny?:

 1. Całym sobą. O Janie Strożeckim (1869-1918) – red. Jerzy Daniel
 2. Ks. Wojciech Chotelski, nieznany szerzej poeta początku XVII w. i jego sandomierska „mała ojczyzna” – prof. dr hab. Waldemar Kowalski
 3. Powstanie styczniowe w Górach Świętokrzyskich – prof. dr hab. Wiesław Caban
 4. Bracia Łaszczyńscy – pionierzy nowoczesnego górnictwa miedzi – dr Juliusz Braun
 5. Świętokrzyskie kolebką nowoczesnego regionalizmu polskiego – Jan Jadach
 6. Konspiracja i walka. Znaczenie Kielecczyzny dla ruchu oporu – dr hab. Stanisław Meducki, prof. PŚk
 7. Małe Ojczyzny w filmie dokumentalnym dr Angelika Uziębło
 8. Pagus ferrariensis. Kim byli i w jaki sposób działali świętokrzyscy hutnicy – twórcy największego centrum produkcji żelaza w barbarzyńskiej Europie – dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK

###

Wykłady z serii: Kielce i Ziemia Kielecka w tekstach literatury i kultury:

 1. Kielce we wspomnieniach gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego – mec. Piotr Grudziecki
 2. Pergaminowe i papierowe skarby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach – o zawartości i ponadczasowej wartości zespołu dokumentów z XIII-XX wieku – dr Piotr Kardyś
 3. Czy warto mieć filozofa za patrona? (o filozofach związanych z Kielecczyzną – głównie ks. Piotrze Chojnackim) – dr Piotr Iwański
 4. Idea „Wielkich Kielc” w okupacyjnej wizji Józefa Kłodawskiego – Leszek Dziedzic
 5. Góry Świętokrzyskie w literaturze – dr Iwona Gądek
 6. Modernizm czy modernizacja? Architektura niepodległości na Kielecczyźnie w latach II RP – Krzysztof Myśliński
 7. Ile jest gwary kieleckiej w lokalnej prasie? – dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
 8. Ziemia Świętokrzyska w twórczości Stefana Żeromskiego – dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK

###

Nagrania do projektu By nie zapomnieć – ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach:

 1. dr Marek Maciągowski
 2. sędzia Andrzej Jankowski
 3. dr hab. Barbara Szabat, prof. UJK
 4. prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan
 5. prof. dr. hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk
 6. dr Stanisław Rogala
 7. prof. dr hab. inż. Stanisław Cieśliński
 8. dr Jan Główka
 9. red. Jadwiga Karolczak
 10. prof. dr hab. Krzysztof Bracha
 11. mgr Stanisława Zacharko-Łagowska

***********************************************************************************************************************************

2017

XXV Tydzień Kultury Języka

 • „Etykieta, estetyka, etyka. Jak mówić stosownie, pięknie, prawdziwie…” – dr hab. Alicja Gałczyńska
 • „O mowie nienawiści” – dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

###

Sesja poświęcona

docentowi dr. inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu

###

Interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja naukowa studencko-doktorancka

„Język – umysł – poznanie”

###

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pod honorowym patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

oraz Jego Magnificencji Rektora UJK prof. Jacka Semaniaka

„Naukowe badanie normy współczesnej polszczyzny”

###

Wykłady z serii Wiedza: Otwarte!:

 1. „Dynastie chasydzkie w miasteczkach regionu świętokrzyskiego” – dr Marek Maciągowski
 2. „O kieleckich cukierniach przed laty” – dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK
 3. „Komunikacja obrazowa polskiego społeczeństwa” – dr Anna Myślińska
 4. „Kuchnia turysty w widłach Wisły i Pilicy w dobie rozbiorowej” – dr Cezary Jastrzębski
 5. „Generał Sławoj Felicjan Składkowski – absolwent kieleckiego gimnazjum” – dr n. med. Jerzy Krzewicki
 6. „O flebotomii i purgowaniu. Leczenie w wiekach średnich” – dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
 7. „Tok lekcyjny w układach łańcuchów Markowa” – dr Michał Kosztołowicz
 8. „Wizerunek prawie kompletny… O magii, czarach i tajemnicach świętokrzyskiej czarownicy” – prof. dr hab. Jacek Wijaczka
 9. „Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki (w latach 40. XX wieku) – dr hab. Piotr Pietrych
 10. „Wspólny sens w relacyjnym ujęciu osobowości” – dr Zdzisław Kosztołowicz

###

Nagrania do projektu By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach:

 1. dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK
 2. prof. dr hab. Regina Renz
 3. dr hab. Stanisław Meducki, prof. PŚk
 4. red. mgr Jerzy Daniel
 5. dr med. Jerzy Krzewicki
 6. dr hab. Zdzisław Ratajek, prof. UJK
 7. prof. dr hab. Mieczysław B. Markowski
 8. prof. dr hab. Wiesław Caban
 9. prof. dr hab. Józef Rurawski
 10. prof. dr hab. Adam Massalski
 11. prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 12. prof. dr hab. Waldemar Kowalski

**************************************************************************************************

2016

Konferencja

„200 lat górnictwa państwowego w Polsce: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

###

X Międzynarodowa Konferencja

„Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych.

Automotive Safety 2016″

###

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku.

Kontynuacje i nowe wyzwania”

###

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

dedykowana Irenie i Tadeuszowi Byrskim

„Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia”

pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

###

Konferencja Naukowa

„Obchody milenijne w regionie świętokrzyskim

1957-1967

Religia – Polityka – Nauka – Popularyzacja”

###

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Auksologia a promocja zdrowia”

###

Wykłady z serii Wiedza: Otwarte!:

 1. „Węgierski październik 1956 w polskiej poezji” – dr hab. Janusz Detka, prof. UJK
 2. „Konopnicka mniej znana” – dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK

*******************************************************************************

2015

Konferencja Naukowa

„Ad personam… Małopolska we wspomnieniach i historiografii”

poświęcona prof. dr hab. Adamowi Massalskiemu

z okazji nadania godności

Honorowego Członka Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

###

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Człowiek – istota mówiąca”

###

Interdyscyplinarna Konferencja dla Doktorantów i Studentów

„Jak to dobrze powiedzieć. Różnorodne aspekty komunikacji”

###

LXXIII Zjazd

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

********************************************************************************

2014

IX Konferencja Naukowo-Techniczna

Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych

„Automotive Safety 2014”

*******************************************************************************

2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska”