Loading...
1999 2016-06-13T16:44:17+02:00

1999

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

1.       28. I.99. Spotkanie: Znaczenie Papieża Jana XXIII dla Kościoła XX wieku -refleksje w 40-ą rocznicę decyzji o zwołaniu Soboru Watykańskiego II

2.       10-11.IV.99. warsztaty dyslektyczne nt.; Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z problemami dyslektycznymi w klasach starszych szkoły podstawowej i młodzieży

3.       11.V.99. Spotkanie poświęcone postaci księdza Józefa Pawłowskiego

4.       15.V.99. ogólnopolska sesja naukowa: Stefan Czamiecki. 400-lecie urodzin

5.       18-19.V.99. ogólnopolska sesja naukowa: Osiemdziesięciolecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

6.       09.VI.99. spotkanie z dr n. med. Tomaszem Dangelem

7.       17.VI.99.1 Sejmik Regionalnych Towarzystw Województwa Świętokrzyskiego

8.       23.VI.99. promocja książki: „Motywy religijne w twórczości Henryka Sienkiewicza”

9.       25.VI.99. spotkanie naukowe nt. Spuścizna po zmarłych profesorach. Archiwalia -zbiory biblioteczne, antykwaryczne i inne

10.    09.IX.99. promocja książki pt.: „Dzieje wodociągów i kanalizacji w Kielcach w latach 1929-1999″

11.    28.IX.99. Spotkanie panelowa nt. Kampania wrześniowa na Kielecczyźnie

12.    21.X.99. Spotkanie nt.: Bezpieczeństwo wspólną sprawą

13.    22.X.99. Sesja naukowa pt.: Harcerstwo kieleckie 1956-1989

14.    04.XI.99. Dyskusja panelowa nt.: Śmierć w kulturze polskiej

15.    8.XII.99. ogólnopolska sesja naukowa pt.: Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii

16.    10.XII.99. promocja książki pt.: „Stefan Czarniecki. Żołnierz – Obywatel -Polityk”, połączona z nadaniem dyplomów honorowego członka KTN profesorom: Adamowi Bielańskiemu. Jerzemu Litwiniszowi, Włodzimierzowi Ostrowskiemu

17.     15-16.XII.1999. ogólnopolska sesja naukowa pt. Narkomania