Loading...
2000 2016-06-13T16:44:17+02:00

2000

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

1.      15.III.00. – ogólnopolska konferencja naukowa: .Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej

2.      30.III.00 – spotkanie poświęcone osobie dra Stanisława Marcinkowskiego połączone z promocją książki: „Społeczności małomiasteczkowe w regionie świętokrzyskim”

3.      13-14 .IV.00. – konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych: Z zagadnień twórczości Johanna Sebastiana Bacha

4.      8-10.V.00. konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych pt.: Stulecie Sienkiewiczowskiego Oblęgorka

5.      16.V.00. – konferencja naukowa: Stan dzisiejszy i przyszłość kieleckich bibliotek

6.      25-26.V.00. ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczeństwo polskie w okresie I wojny światowej i wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku

7.      08.VI.00. Spotkanie Jubileuszowe z okazji 65-rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jana Pacławskiego

8.      14.IX.00. konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych pt.: Z kroniki utraconego sąsiedztwa. Żydzi kieleccy. Refleksje dziennikarzy i naukowców

9.      19-21.X.00 konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych pt.: Stosunki polsko-niemieckie w XVII – XVIII wieku

10.   15.XI.00. ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Zygmunt Wasilewski. Polityk – krytyk – regionalista

11.   22.XI.00 wykłady otwarte, nt.: „Rola materiałów bibliotecznych i czytania w procesach rehabilitacji osób z niepetnosprawnosciami” – Franciszek Czajkowski „ Biblioteka szkolna – w stronę media center…” – Jolanta Dzieniakowska

12.   04-06.XII.00. ogólnopolska konferencja naukowa pt.; Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym

13.   06.XII.00. wykład otwarty, nt.:

– Gromadzenie, przechowywanie i selekcja materiałów bibliotecznych – aktualne normy i potrzeby – Artur Jazdon

14.   7.XII.00, konferencja pt.: Twórczość Edmunda Niziurskiego ( z okazji 75 rocznicy urodzin pisarza)

15.   11.XII.00. wykłady otwarte, nt.:

– Stanisław Skoneczny  – mgr A. Fatyga

– Ryszard Zamojski – dr I. Mityk

16.   12.XII.00. wykłady otwarte, nt:

– Władysława B. Szproch – mgr A. Smaga

– Henryk Kawiorski – prof. zw dr hab. Jan Pacławski

– Stanisław Orzeł – dr I. Gralak

– Teresa E. Opoka – dr S. Rogala

– Jan Lechicki – dr M. Kątny