Loading...
2002 2016-06-13T16:44:17+02:00

2002

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

1.      21.03. promocja książki: Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku

2.      22.03. promocja książki: Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii

3.      25.04. uroczystość nadania tytułu członka honorowego profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi połączona z promocją książki: Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym

4.      09-10 maja; konferencja naukowa: „ z okazji 70 rocznicy urodzin Wiesława Myśliwskiego” współorganizatorzy: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

5.      27-28 maja; konferencja naukowa: „Informacja w społecznościach lokalnych”, współorganizatorzy: Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.

6.      21-22.10. IV przegląd filmowy „Literatura na ekranie” – „Pan Prus w kinematografie”, połączony z konferencją naukową.

współorganizatorzy: Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej, Kieleckie Centrum Kultury

7.      22.11., konferencja naukowa: „Medycyna w Kielcach. Historia i współczesność”

8.      28.11., konferencja naukowa: „Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX w.),

współorganizatorzy: Wszechnica Świętokrzyska., Instytut Historii AŚ

9.      04.12., konferencja naukowa: „Polacy wobec PRL – strategie przystosowawcze,

współorganizator  Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej

KTN był współorganizatorem:

1.      – 09.04. spotkania autorskiego z Wiesławem Myśliwskim (wspólnie z Domem Środowisk Twórczych oraz Akademią Świętokrzyską)

2.      – 18.04. uroczystego spotkania z okazji jubileuszu 30-lecia pracy Profesora Wacława Urbana (wspólnie z Instytutem Historii i Biblioteką Główną Akademii Świętokrzyskiej)

3.      – 23-27.06. konferencji międzynarodowej: The Third International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems (wspólnie z Politechniką Świętokrzyską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN-Gdańsk, Komitetem Termodynamiki I Spalania PAN I Politechniką Gdańską)