Loading...
2003 2016-06-13T16:44:17+02:00

2003

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

1.      05.06.03.: konferencja regionalna: Regionalny monitoring środowiska przyrodniczego w 10-lecie działalności Stacji Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach działalności przemysłu cementowo-wapienniczego

2.      19.09.2003.:  dyskusja panelowa: „Prowincjonalne miasto. Prowincjonalna kultura ? Życie kulturalne Kielc po II wojnie światowej. Wokół książki A. Jachimczyka Życie kulturalne Kielc 1945-1975

3.      23.10.03.: konferencja naukowa: Życie codzienne na wsi polskiej w altach II wojny światowej

4.      05.11.03.: konferencja naukowa: Kielce w latach I wojny światowej

5.      26.11.2003.: konferencja naukowa: Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku

Wydawnictwa 2003

Publikacje zbiorowe:

1.      Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, t. III, pod red. Jana Pacławskiego

2.      Modernizowanie pedeutologii akademickiej, pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej

3.      Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta, pod red. Marty Meduckiej

4.      Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, pod red. Grzegorza Miernika

5.      Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego) Jerzego Gapysa

6.      W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo świętokrzyskie, Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski, Tomasz Wągrowski

 

Publikacje czasopiśmiennicze:

1.      „Regionalny monitoring środowiska przyrodniczego”, nr 4/03, pod red. Marka Jóźwiaka, Alojzego Kowalkowskiego

2.      „Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza”, nr 3, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Tomasza Mielczarka

3.      „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna”, nr 4, pod red. Jana Pacławskiego

4.      „Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze”, t. 29, pod red. Jerzego Leszka Olszewskiego